Tullverket vill se skärpta straff för drograttfylla

Publicerad tors, 09/30/2021 - 16:48

Tullverket möter allt fler drogpåverkade lastbilsförare vid gränsen. Men förarna måste ofta släppas eftersom brottet inte betraktas som grovt i lagens mening. Nu vill Tullverket se en översyn av lagstiftningen så att drograttfylla i ett tungt fordon betraktas som ett grovt brott.

– En 20 ton tung lastbil som körs av en drogpåverkad chaufför är en potentiell dödsfälla. I de fall olyckor inträffat är det ofta med mycket allvarlig utgång. Utgångsläget borde vara att det betraktas som ett grovt brott att köra ett tungt fordon drogpåverkad. Då kan chaufförerna frihetsberövas och hållas borta från vägarna, säger Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning.

2019 inledde Tullverket 59 förundersökningar om drograttfylla. Förra året hade antalet ökat till 86. Endast i några fall har påföljden blivit fängelse, men det rör sig överlag inte om några längre fängelsestraff. Ofta stannar det vid strafföreläggande eller villkorlig dom. Tullverket kan heller inte frihetsberöva drogpåverkade chaufförer på plats.

– Ofta handlar det om utländska chaufförer som arbetar under usla förhållanden. Vår bild är att många av dem tar narkotiska preparat för att orka med långa körtider. Om påverkade chaufförer frihetsberövas skulle deras uppdragsgivare troligen se till att de inte kör påverkade. Inget fraktföretag vill att deras ekipage ska bli stående eftersom det kan vara mycket kostsamt, säger Martin Petersson.

Behovet av skärpta straff för drograttfylla förs fram i Tullverkets remissvar på utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Utredningen föreslår att Tullverket ska få utökade möjligheter att göra salivprov och ögonundersökning, även utan misstanke om drogpåverkan.

– Det är ett välkommet förslag som skulle möjliggöra för oss att stoppa fler drogpåverkade chaufförer. Tillsammans med en skärpning av straffen för drograttfylla skulle vi kunna göra mycket mer för att förhindra att livsfarliga ekipage rullar på våra vägar, avslutar Martin Petersson.

Tullverket vill att drogpåverkade förare ska kunna frihetsberövas direkt i samband med kontrollen.