Transportstyrelsen föreslår nya regler för blivande förare

Publicerad tors, 11/28/2019 - 10:06

För att förhindra fusk vid kunskapsprov för blivande förare och modernisera reglerna föreslår Transportstyrelsen en rad förändringar inom förarprovsområdet. Förslagen skickas nu ut på remiss.

De ändringar som föreslås gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser.

Förslagen bedöms innebära förbättringar för blivande förare, bland annat kravet på att blivande förare måste klara kunskapsprovet innan de får göra körprovet.

Förslaget ska bidra till att de blivande förarna är bättre förberedda inför proven och att fler klarar proven.


Transportstyrelsen föreslår även krav på blivande förare att lämna försäkran före kunskapsprov. Detta för att ge Trafikverket Förarprov bättre möjlighet att förhindra provfusk.

Andra förslag:

Längre giltighetstid för kunskapsprov.

Möjlighet att använda tolk vid kunskapsprov för högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D eller DE).

Möjlighet att identifiera sig inför ett förarprov med hjälp av ett brittiskt pass (pass utfärdat i Förenade kungariket) även efter en eventuell brexit.

Möjlighet för far- och morföräldrar att godkännas som intygsgivare åt en blivande förare som saknar godtagbar identitetshandling.

Transportstyrelsen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2020.