Transportstyrelsen drar ner på avgiftshöjningar

Publicerad tis, 05/19/2020 - 07:10

Transportstyrelsen föreslår ”endast” en avgiftshöjning för 2021 och det handlar om att vägtrafikregisteravgiften höjs med 10 kronor till 75 kronor. Avgiftsuttaget kring lotsdispenser anpassas på grund av nya regler. Men i övrigt fryser Transportstyrelsen alla befintliga avgifter på 2020 års nivå och låter dem gälla även under 2021. Syftet är att underlätta för företag inom transportområdet på grund av den pågående pandemin.
 

Transportstyrelsens verksamhet finansieras till stor del av avgifter. Varje år genomförs en översyn av avgiftsnivåerna och ett förslag brukar under juni månad remitteras till branschföreträdare. Men detta år är förutsättningarna lite annorlunda på grund av den nuvarande covid-19-pandemin. Många företag och aktörer inom transportområdet har drabbats hårt av reserestriktioner och minskade intäkter.

- För att underlätta för alla som verkar i en mycket utsatt bransch väljer vi att frysa våra avgiftsnivåer och låta dem ligga kvar på 2020 års nivå, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bedömer ändå att två avgiftsförändringar behöver göras.

Vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i vägtrafikregistret föreslås höjas från 65 kronor till 75 kronor. Höjningen behöver göras för att säkerställa en långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Höjningen bedöms inte få någon större påverkan på företagens ekonomi.

Avgifterna för lotsdispenser inom sjöfartsområdet behöver anpassas på grund av ändrade regler. Men bedömningen är att det totala avgiftsuttaget inom området inte kommer att ändras.

Transportstyrelsens förslag om avgiftsjusteringar inom dessa områden kommer att remitteras i vanlig ordning men processen inleds efter sommaren i stället för som brukligt i juni.