Träfrakt fyller 50

Publicerad mån, 11/04/2019 - 10:58

Sista helgen i oktober firade Träfrakt Götaland 50 år med årsstämma och festligheter på Varbergs Kusthotell. Ett 40-tal delägande åkerier var på plats i Varberg för att fira tilldragelsen. Att notera från årsstämman var att Jan Sandberg, som bland annat tidigare i sin karriär varit vd i Sveriges Åkeriföretag, omvaldes till ordförande. 

Träfrakt grundades 1969 för att driva och utveckla gemensamma frågor och affärer relaterade till transporter av skogliga produkter i Småland och Blekinge. Därefter utökades verksamhetsområdet med Östergötland redan 1970. 1988 fusionerades Träfrakt med skånska motsvarigheten, Skogsbilfrakt, och i början av 2000-talet utökades skaran med delägare från Hallands-, Skaraborg-, och Älvsborgs län. Skogsbilfrakt blev sedermera Träfrakts speditionsbolag; Träfrakt Logistik.

Vid jubileumsfesten berättade Träfrakts Peder Letell om bolagets bakgrund och historik.


- De dåvarande, förutseende åkerirepresentanterna såg omedelbara behov av samverkan mellan åkerierna och med de skogliga kunderna, säger han. Vi hade stora gemensamma problem att lösa, kunde det ske genom dialog och samarbeten skulle alla parter vara vinnare – med det perspektivet jobbar vi fortfarande! Kvalitet, utvecklingsfrågor, transportförutsättningar, affärsupplägg och avtalsfrågor, det är anmärkningsvärt hur historien går igen och hur mycket vi har att lära av tidigare fallgropar och framgångsrecept.

Peder Letell framhåller att man 50 år senare kan titta i backspegeln och konstatera att mycket har hänt. 


- Samtidigt är frågorna vi jobbar med i mångt och mycket desamma, om än i nya skepnader, säger han. Jag har dock dragit en viktig slutsats. För en välfungerande transportmarknad behöver vi lyssna på dem som gör jobbet, det vill säga de driftiga åkeriägarna med dess fantastiska personal! Där finns kraften och kunskapen och utan dem står vi oss alla slätt. Det gäller att aldrig tappa det perspektivet!

Träfrakt ägs i dag av cirka 130 åkerier verksamma med skogliga transporter, tillsammans omsätter de närmare 1,3 miljarder kronor. 


- Det är viljan, kompetensen och engagemanget från alla och en var av våra delägare som utgör grundbulten i allt Träfrakt står för och för vilka vi är, säger Peder Letell. Tillsammans ser vi fram emot nya, spännande, framtida utmaningar.