Timbro föreslår förändrad reduktionsplikt

Publicerad tors, 09/29/2022 - 21:43

Det ska kosta att släppa ut, men den nuvarande utformningen av reduktionsplikten är ineffektiv och bör förändras. Det menar tankesmedjan Timbro som precis lanserat ett eget förslag som innebär sänkt reduktionsplikt, men högre avgifter för utsläpp.

Reduktionsplikten innebär att politikerna bestämmer hur mycket förnybara drivmedel som ska blandas in i bensin och diesel. Eftersom förnybara drivmedel är dyrare än fossila motsvarigheter bidrar reduktionsplikten till de höga drivmedelspriserna. I ett inlägg på DN debatt 28/9 skriver Ellen Gustafsson (klimat- och miljöansvarig) och Jacob Lundberg (chefsekonom) på den marknadsliberala tanskesmedjan Timbro bland annat att ”Det är inte statens uppgift att parera svängningar i världsmarknaden genom lägre bensin- och dieselskatter. Det måste kosta att släppa ut, men dagens reduktionsplikt är dåligt utformad.”

Timbro föreslår därför en reform av reduktionsplikten som innebär att drivmedelsleverantörerna får betala en avgift för de utsläpp som de orsakar, i stället för att som i dag tvingas blanda in så mycket biodrivmedel som politikerna har slagit fast. Avgiften ska enligt förslaget ligga på samma nivå som koldioxidskatten, och föreslås öka över tid för att höja omställningstrycket.

– Reduktionsplikten är dyr och ineffektiv klimatpolitik. Politikerna borde inte planera fram hur mycket biodrivmedel som ska blandas in – det borde bestämmas av marknaden, säger Jacob Lundberg.

Med den nya reduktionsplikten skulle inblandningen av dyra biodrivmedel minska, åtminstone på kort sikt, menar författarna. Samtidigt får staten intäkter från den nya utsläppsavgiften inom ramen för reduktionsplikten. På så sätt skulle statens intäkter öka med 10 miljarder kronor samtidigt som pumppriserna permanent sjunker med 29 öre för diesel och 64 öre för bensin.

De ökade statliga intäkterna föreslås gå till koldioxidinfångning (bio-CCS). Timbro menar att det är en teknik som skulle vara billigare att använda än kostnaden för inblandning av biobränslen, om man ser till de minskade utsläppen.

– Dagens utformning av reduktionsplikten visar att klimatpolitiken blir dyrare än nödvändigt när politikerna försöker planera fram omställningen. Det har varken vi eller klimatet råd med, säger Ellen Gustafsson.

Förslaget har mötts av flera repliker på DN Debatt