Taxiförbundets förbundsdirektör slutar

Publicerad tors, 04/29/2021 - 15:35

Efter sex år som förbundsdirektör och sammanlagt tio år på förbundet kommer Claudio Skubla nu att sluta som förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Svenska Taxiförbundet skriver i ett pressmeddelande att ”Claudio Skubla har gjort stora och betydelsefulla insatser för taxibranschen under sina år som förbundsdirektör. Inte minst nu under pandemin har förbundet lyckats påverka regering, riksdag och myndigheter till flera betydelsefulla åtgärder som har gjort att stödprogrammen bättre kunnat svara upp mot taxiföretagens utsatta situation och särskilda behov. Förbundet med Claudio i spetsen la stor kraft vid att driva frågan om redovisningscentraler för att motverka fusk och oegentligheter och bidra till juste konkurrens på lika villkor. Med en lyckad kampanj och lagstiftning på plats har förbundet bidragit till att de mörka sidorna i branschen uppmärksammats.”

De sista åren har varit svåra för taxibranschen. Pandemin har slagit sönder många livsverk och företagen går på knäna. Branschen fortsätter att vara pressad från flera fronter med illojal konkurrens i form av svarttaxi och plattformsbolag som använder lagens gråzoner för att kringgå spelregler och skattelagstiftning.

Förbundet skriver också att de ekonomiska marginalerna var ytterst små redan innan pandemin och att det nu är ännu värre, och att branschen samtidigt står inför stora utmaningar där det moderna samhällets krav på ökad digitaliseringen kräver både kunskap och resurser. De lyfter också synen på mobilitet, samarbetet med regioner och kommuner och taxis framtida roll som andra viktiga framtidsfrågor och avslutar med en förhoppning om att kunna samla hela taxisverige för att stärka förbundets röst i debatten och bland beslutsfattare. 

Styrelsen för Svenska Taxiförbundet söker nu ett nytt ledarskap som kan stärka förbundet och ta branschen in i framtiden. Claudio Skubla kommer att vara kvar som förbundsdirektör åtminstone över kongressen i november.