Suez Sverige kan få ny ägare

Publicerad tors, 09/24/2020 - 09:28

Suez tillkännagav på tisdagen, den 22 september, att de har inlett ett exklusivt avtal med Pre Zero, miljöenheten i Schwarz Group, om att sälja Suez återvinningsverksamhet i Sverige för 3,7 miljarder kronor (företagsvärde).

Enligt Suez innebär avtalet en stabil framtid för företaget och dess anställda hos Pre Zero, som är en snabbt växande enhet inom Europas största detaljhandlare och en pionjär inom avfallsåtervinning.

Detta är den andra transaktionen mellan Suez och Pre Zero som tillkännagivits inom en vecka. De två parterna ingick nyligen exklusiva förhandlingar avseende försäljningen av Suez återvinningstillgångar i fyra länder i det kontinentala Europa till Pre Zero, och parterna hade tillkännagivit ett samförståndsavtal för att utforska möjligheten att utveckla strategiska partnerskap i syfte att främja utvecklingen av kretsloppsekonomin.

Suez är en av de ledande aktörerna på den svenska miljö- och återvinningsmarknaden, från insamling från kommunala, industriella och kommersiella kunder till sortering och behandling. Företaget som överförs till Pre Zero driver ett nätverk med cirka 50 anläggningar i landet och har nära 1 100 anställda. 

Omsättningen i Suez svenska verksamhet uppgick 2019 till cirka 2,6 miljarder kronor med ett resultat efter finansnetto på 172 miljoner kronor.

Det senaste tillkännagivandet är ytterligare ett tecken på Suez åtagande att framgångsrikt genomföra sin tillgångsrotationsplan som ingår i strategin Suez 2030. Den planerade transaktionen är slutet på den första vågen avyttringar som ligger före tidsschemat, och som hittills sammanlagt har genererat motsvarande cirka 23 miljarder kronor.

- Det här tillkännagivandet är ytterligare ett stort steg i att genomföra vår tillgångsrotationsplan, säger Bertrand Camus, CEO för Suez-koncernen. Det gläder mig att vår återvinningsverksamhet i Sverige och dess team kommer att gå till Pre Zero, med vilka Suez förra veckan tillkännagav planer på att utveckla strategiska partnerskap för att främja utvecklingen av kretsloppsekonomin.

Transaktionen förväntas vara klar mot slutet av 2020, med hänsyn till de nödvändiga myndighetsgodkännandena och de sedvanliga avslutningsvillkoren.