Storslam för vägpaketet i Europaparlamentet

Publicerad fre, 04/05/2019 - 06:57

På torsdagen, den 4 april, skedde en historisk seger i Europaparlamentet då alla tre lagförslagen som Sveriges Åkeriföretag och NLA – Nordic Logistics Associaton – förespråkar och har fört fram till europaparlamentariker, gick igenom. Det hanldar om kör- och vilotidsregler för lastbilsförare, utstationeringsregler och cabotage.

Europaparlamentet antog på torsdagen, den 4 april, sina ”första läsrapporter” om nya regler för vägtransporter i EU, det vill säga Mobilitetspaketet efter nästan två år av förhandlingar. 

- Omröstningarna i dag har visat att sunt förnuft vinner i slutändan, säger Søren H Larsen, vd i NLA – Nordic Logistics Association som är Sveriges Åkeriföretags och de danska, norska och finska åkeriförbundens gemensamma lobbyorganisation i Bryssel. Efter månader av försök från vissa ledamöter att med stöd i procedurbestämmelser blockera och försöka att hindra omröstningarna, visade trots allt omröstningarna i dag (torsdagen den 4 april, red anm) att Europaparlamentet kan ta sitt ansvar och driva utvecklingen av EU framåt. Parlamentet är nu berett att förhandla med Rådet för att komma fram till de slutliga överenskommelserna om lagstiftningen i det första mobilitetspaketet under de kommande månaderna.

Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, framhåller att den 4 april är är en viktig dag för åkeribranschen i Norden.

- Vårt nordiska samarbete inom NLA, och samarbetet med andra EU-länders åkeriorganisationer, har visat att det går att uppnå resultat i EU, säger han. Vi har inte fått allt vi önskade, många detaljer måste lösas vid tillämpningen av reglerna och vissa tidsfrister är lite för långa in i framtiden. Men det är så kompromisser är. Det viktiga är att vi rör oss i rätt riktning och förbättrar reglerna för vägtransporter.
 
Resultatet av omröstningarna under torsdagen visar att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt om en översyn av EU:s vägtransportregler.

Det blir tydliga regler för förarnas löner och viloperioder.
Det införs tidsgräns på tre dagar för cabotagetransporter.
Det blir färre men bättre kontroller av den yrkesmässiga trafiken.

Europaparlamentet vill se nya regler för att bekämpa olagligheter inom vägtransportsektorn och förbättra arbetsvillkoren för förarna.

På torsdagen godkände Europaparlamentet sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU-ländernas regeringar i rådet om reviderade regler för utstationering av förare, förarnas viloperioder och ett bättre genomförande av cabotagereglerna. Ledamöterna vill också förhindra snedvridningen av konkurrensen inom transportsektorn genom att sätta stopp för användandet av brevlådeföretag.

För att kunna komma åt vägtransportföretag (läs åkerier) som bryter mot reglerna vill Europaparlamentet ersätta den nuvarande begränsningen av antalet cabotagetransporter (det vill säga inrikestransporter i ett annat EU-land efter en gränsöverskridande leverans) med en tidsbegränsning (tre dagar) och införa registrering av gränsövergångar genom fordonsfärdskrivare.

Det bör också införas en ”karensperiod” som innebär att fordonen efter en cabotagetransport måste spendera åtminstone 60 timmar i hemlandet innan de kan resa vidare utomlands på nytt, i syfte att förhindra ”systematiskt cabotage”.

För att kunna bekämpa användandet av brevlådeföretag kräver utkastet till de nya reglerna att vägtransportföretagen måste ha omfattande verksamhet i det EU-land där de är registrerade. Eftersom operatörer i allt högre grad använder lätta nyttofordon för att tillhandahålla transporttjänster skulle dessa operatörer också behöva följa EU:s normer för transportföretag, enligt texten.

Torsdagens omröstningar i Europaparlamentet innebär även att det blir tydliga regler om utstationering av förare och mindre byråkrati för åkerierna.

EU-regler om utstationering av förare bidrar till att skapa en tydlig rättslig ram för att tillämpa de nuvarande utstationeringsreglerna på den mycket rörliga transportsektorn, i syfte att undvika byråkrati som orsakas av olika nationella strategier och säkerställa en skälig ersättning för förare.

Ledamöterna vill att utstationeringsreglerna ska tillämpas på cabotage- och gränsöverskridande transporter, med undantag för bland andra transittrafik och bilaterala transporter. Kammaren anser också att digital teknik ska användas för att underlätta för förarnas liv och minska tiderna för vägkontroller. De nationella myndigheterna bör dessutom fokusera på företag med dålig efterlevnad av reglerna, och samtidigt skära ned på slumpmässiga kontroller av laglydiga aktörer, enligt texten.

Europaparlamentet föreslår avslutningsvis ändringar för att säkerställa bättre vilovillkor för förare. Företagen måste organisera sina tidtabeller så att förare kan återvända hem med jämna mellanrum (minst var fjärde vecka). Den obligatoriska viloperioden i slutet av veckan bör heller inte få äga rum i lastbilens hytt.

Parlamentets position om utstationering av förare godkändes med 317 ja-röster, 302 nej-röster och 14 nedlagda röster.

Parlamentets position om förares viloperioder godkändes med 394 ja-röster, 236 nej-röster och 5 nedlagda röster.

Parlamentets position om ändrade regler för tillträde till yrkesmässigt bedrivande av transporter på väg och den internationella marknaden för godstransporter, som handlar om regler för cabotage och bekämpning av brevlådeföretag, godkändes med 371 ja-röster, 251 nej-röster och 13 nedlagda röster.