Stena Lines terminaler i Göteborg kan flyttas till Arendal

Publicerad ons, 01/12/2022 - 11:05

Stena Line har idag sina terminaler i hamnen i centrala Göteborg. Från 2027 kan trafiken däremot komma att gå till Arendal på Hisingen, enligt ett nytt inriktningsavtal mellan färjerederiet och Göteborgs Hamn. Ett av syftena är att flytta tung trafik ut från staden.

Stena Line och Göteborgs Hamn har beslutat att tillsammans arbeta för att möjliggöra en flytt av Stena Lines terminaler och hamnverksamhet från centrala Göteborg till Arendal från 2027. Ett nytt färjeläge ska, enligt ett pressmeddelande från Stena Line, främja Stena Lines förutsättningar för att växa och genomföra framtida satsningar för att uppfylla sitt mål om en helt fossilfri verksamhet 2050. Samtidigt ger förändringen möjligheter att flytta tung trafik ut ur staden, vilket gynnar Göteborgs Stads stadsutvecklingsplaner.

Enligt inriktningsavtalet ska de två aktörerna arbeta för att hitta en ny placering av färjerederiets terminaler och hamnverksamhet i Arendal. Ambitionen är att kunna stärka Göteborg som ett hållbart nordiskt godsnav och den gemensamma visionen om hållbar sjöfart och hamnhantering, och gynna kommunens planer på att utveckla en tät blandstad längs älvstränderna. Tanken är att Stena Line ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027.

Visionsbild över en tänkbar ny terminal i Arendal.