Stena Line lägger ner Oslo – Frederikshavn

Publicerad tors, 03/19/2020 - 13:57

Färjerederiet Stena Line har beslutat att linjen mellan Oslo och Frederikshavn läggs ner med omedelbar verkan. Åtgärden sker som en direkt effekt av den påverkan som Coronaviruset har på Stena Lines passagerarverksamhet. Stena Line, som tidigare i veckan varslade 950 medarbetare i Sverige, tvingas nu att ta till drastiska åtgärder för att sänka kostnaderna och säkerställa den viktiga frakt- och transportverksamheten.

Med anledning av Coronaviruset och de reserestriktioner som ett flertal länder har infört har Stena Line precis som många andra företag inom resebranschen sett en kraftig nedgång av bokningar under den senaste tiden.

Verksamheten i Skandinavien är värst drabbad. Sedan lördagen 14 mars har Stena Line ställt in all trafik mellan Oslo och Frederikshavn och fartyget Stena Saga, som trafikerat linjen sedan 1994 ligger, vid kaj i Göteborg. Nu meddelar Stena Line att verksamheten inte kommer att återupptas och att linjen läggs ner efter mer än 40 år.


- Det är ett tufft läge för Stena Line och det tvingar oss till tuffa beslut, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson. Linjen Oslo-Frederikshavn är i stort sett helt och hållet beroende av passagerartrafik och den viktiga högsäsongen på sommaren. Vi har gjort bedömningen att vi kommer tappa hela högsäsongen i år och vi har helt enkelt inte råd att vänta och hoppas på nästa sommar. Det är med tungt hjärta som vi nu tagit beslutet att stänga linjen.

Stena Line genomför just nu en översikt av verksamheten i samtliga regioner med anledning av den vikande passagerarverksamheten och utesluter inte att det kommer att ske fler neddragningar eller förändringar i tidtabeller och linjenätverket.


- Vårt stora fokus är att hålla igång godsflödena och säkra den viktiga fraktverksamheten till och från Sverige, men också på våra övriga rutter i Europa, säger Niclas Mårtensson.

Nedläggningen av linjen Oslo-Frederikshavn innebär att ett 30-tal medarbetare på Stena Lines norska kontor i Oslo varslas om uppsägning.  Stena Saga som fram tills i lördags trafikerade linjen är svenskflaggad och har cirka 250 svenska medarbetare ombord. De omfattas av det varsel av totalt 950 medarbetare i Sverige som Stena Line presenterade under måndagen 16 mars.