Stena Line fokuserar på att säkra fraktverksamheten

Publicerad tors, 03/19/2020 - 14:00

Med anledning av den senaste veckans turbulens kring Stena Line som en följd av Coronaviruset och de reserestriktioner som ett flertal länder har infört kommer rederiet här med ett antal förtydliganden som berör affärsläge, varsel och statusen för bolagets passagerar- och frakttrafik på de respektive linjerna rederiet opererar i Skandinavien, Tyskland och Baltikum.

Coronaviruset och de reserestriktioner och gränskontroller som införts som en följd av detta har slagit hårt mot Stena Lines passagerarverksamhet i hela Europa. Värst drabbat är verksamheten i Skandinavien, Tyskland och Baltikum. Det syns ombord på rederiets färjor men framförallt har man den senaste tiden sett en kraftig nedgång i bokningarna och gör bedömningen att det inte kommer att återhämta sig inför den kommande högsäsongen i sommar, den period då mer än hälften av bolagets passagerare normalt sett reser med rederiet.

Stena Line fokuserar för tillfället på att säkra den fortsatta fraktverksamheten som är viktig för såväl bolaget som för Sverige. Varuflödena till och från Sverige går huvudsakligen via sjöfarten (90 procent) där färjorna runt Sveriges kust har en särställning.


- Regeringen inser att denna situation kan störa dessa flöden och vi välkomnar förslaget från regeringen att erhålla lånegarantier från EKN, säger Stena Lines presschef Carl Mårtensson. De har agerat väldigt snabbt och i nära dialog med näringen.

Måndagen 16 mars var en tung dag för Stena Line när företaget varslade 950 medarbetare i Sverige om uppsägning. Majoriteten av de varslade är sjöanställda på rederiets nio svenskflaggade fartyg men även tjänstemän och dotterbolag är berörda. Totalt utgör detta hälften av alla anställda på Stena Line i Sverige.

Utöver det ständigt pågående säkerhetsarbetet på Stena Line har Stena Line infört ett antal rutiner med anledning av Coronaviruset. Sedan mitten av februari har rederiet informerat om handhygien i terminaler och ombord på fartygen, utökat antalet ställen med handsprit samt ökat frekvensen av städning och desinficering av ytor där många passagerare rör sig och tar med händerna (hand hot spots). Rutinerna är en del av den manual som Stena Line har för att hantera smittsamma sjukdomar ombord.
Stena Line följer självklart samtliga restriktioner från nationella myndigheter och rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO).

Två färjelinjer har stängt tillsvidare. På övriga linjer transporteras både frakt och passagerare med begränsningar i form av antal passagerare ombord, mindre utbud och begränsade öppettider i restauranger och butiker, samt ingen underhållning.


- Utöver frakt finns det ett visst behov av passagerartransporter till och från våra grannländer trots reserestriktioner, säger Carl Mårtensson. Det handlar dels om återvändande till sina hemländer, arbetspendlare och andra som trots reserestriktioner och gränskontroller får komma in i våra grannländer. Det handlar dock om passagerartransport snarare än turism just nu.