Starka finanser hos de stora exportföretagen

Publicerad ons, 11/17/2021 - 10:22

Den finansiella situationen har stärkts för hälften av Sveriges stora exportföretag de senaste sex månaderna och lika många är optimistiska inför framtiden. Det visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK).

– Trots utmaningar i form av komponentbrist och logistikstörningar går de stora exportföretagen starkt, vilket märks på deras starka finansiella situation. Välmående exportnäring är oerhört viktig eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit.

Nästan hälften av de stora exportföretagen, 46 procent, anger att den finansiella situationen har stärkts det senaste halvåret. Hälften bedömer dessutom att situationen kommer att stärkas ytterligare under det kommande året. Endast 5 procent tror att deras finansiella situation kommer att försvagas under perioden.

– Det senaste halvåret har vi noterat en ökning av investeringar och företagsförvärv. Många exportföretag vill bli klimatneutrala och satsar på grön omställning. Allt fler kommer också vilja ha en större andel av sin upplåning kopplade till gröna lån eller annan hållbar finansiering, säger Jens Hedar.

Vart fjärde företag ser ett ökat behov av finansiering under det kommande året, medan 8 procent tror att behovet kommer att minska. Det ligger i linje med Svensk Exportkredits förväntningar.