SSAB och Scania i samarbete om grönt stål

Publicerad fre, 11/17/2023 - 09:37

SSAB och Scania planerar att ersätta samtliga leveranser av traditionellt stål till Scanias lastbilar med ”fossilfritt” stål till år 2030. Skiftet påbörjas med mindre mängder år 2026.

SSAB är Scanias huvudleverantör av stål. Den nya överenskommelsen, som är tecknad som en avsiktsförklaring, innebär kraftigt minskade klimatutsläpp och är en av de mest ambitiösa målsättningar som SSAB och en kund enats om. Den går också i linje med initiativet FMC (First Movers Coalition) där Scania och SSAB åtagit sig att använda sin köpkraft för att skapa tidiga marknader för innovativa och gröna teknologier.

– Fossilfritt stål kommer att förändra spelplanen för tunga transporter. Det har samma höga kvalitet och tekniska egenskaper som traditionellt stål, samtidigt som det produceras på ett hållbart sätt och kan återvinnas så som man alltid har gjort med stål, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

– Jag är glad och stolt över att vi har nått den här överenskommelsen. Scanias syfte är att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. För att uppfylla syftet agerar vi längs hela värdekedjan tillsammans med partners såsom SSAB, som ligger i framkant i omställningen till en hållbar stålindustri, säger Christian Levin, vd på Scania.

Scania ska fram till 2030 enligt sin strategi avsevärt ha minskat koldioxidutsläppen inom fyra så kallade "hotspots” – batterier, stål, aluminium och gjutjärn. Dessa utgör cirka 80 procent av utsläppen i företagets leverantörskedja.

Järnsvamp som tagits fram genom SSAB:s fossilfria produktionsprocess.