Sista bataljen om vägpaketet avgjord

Publicerad tors, 07/09/2020 - 16:39

En överväldigande majoritet i Europaparlamentet antog på onsdagskvällen, den 8 juli, den överenskommelse som förhandlats fram mellan Rådet och Kommissionen som gäller det som kallas mobilitetspaket 1. 

Europaparlamentet

Majoriteten för att anta paketet var överväldigande för alla tre delar. Det innebär nya regler för utstationering av chaufförer så att de kan få rättvisare löner för sitt arbete, bättre kontrollmöjligheter genom kör- och vilotidsbestämmelserna samt färdskrivarbestämmelserna och slutligen införandet av en ”avkylningsperiod” på 4 dagar innan nya cabotagetransporter får påbörjas med samma fordon.

Dessutom får medlemsstaterna besluta om huruvida de kombinerade transporter i det landet ska omfattas av cabotagebestämmelserna, alltså som huvudregel maximalt 3 transporter inom 7 dagar för att därefter omfattas av avkylningsperioden om 4 dagar. 


Målet med de reviderade reglerna om utstationering av förare, förarnas kör- och vilotider och bättre efterlevnad av reglerna för cabotage, är att få slut på den snedvridna konkurrensen i vägtransportsektorn och se till att förarna får bättre villkor för vila. Tanken med de nya reglerna är att förarna ska få bättre villkor för vila och mer tid hemma. 


Åkerierna måste nu stuva om i sina körplaner så att förare inom internationella godstransporter regelbundet kan återvända hem (var tredje eller fjärde vecka beroende på arbetsschema). Den obligatoriska och regelbundna veckovilan får inte ske i lastbilen. Om viloperioden inte tas ut i hemmet måste företaget stå för inkvarteringen. Färdskrivare i fordonet ska registrera gränsövergångar för att man ska kunna komma åt bedrägerier. Och för att förebygga systematiskt cabotage kommer en mellanperiod på fyra dagar införas innan nästa cabotagetransport kan utföras i samma land och med samma fordon. För att bekämpa brevlådeföretag måste vägtransportföretagen nu visa att de bedriver en väsentlig del av sin verksamhet i det EU-land där de är registrerade. Enligt de nya reglerna krävs också att lastbilarna återvänder till åkeriets säte var åttonde vecka.

Om transportföretagen använder lätta transportbilar på över 2,5 ton kommer dessa också att falla under de nya EU-reglerna, och ska till exempel utrustas med färdskrivare. Det nya tydliga regelverket syftar också till att motverka olikartade nationella lösningar och ser till att förarna får skälig ersättning.

Utstationeringsreglerna kommer att gälla cabotage och internationella transporter, med undantag för transiteringar och bilaterala operationer med två extra på- och avlastningar. De antagna reglerna kommer att träda i kraft när de har publicerats i EU:s officiella tidning under de kommande veckorna.


Utstationeringsreglerna börjar gälla 18 månader efter att rättsakten har trätt i kraft. Reglerna om viloperioder och förarnas plikt att återvända hem börjar gälla 20 dagar efter att rättsakten publicerats. Återvändandereglerna för lastbilar och andra ändringar av reglerna för marknadstillträde träder i kraft 18 månader efter att lagen om marknadstillträde börjat gälla.

Nordic Logistics Association, NLA, som är Sveriges Åkeriföretags och de övriga nordiska åkeriförbundens representation i Bryssel, välkomnar onsdagens beslut. 


- Det här är en mycket glädjande dag för europeisk transportnäring, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag. Det här paketet kommer att sätta stopp för brevlådeföretag, social dumpning och systematiska cabotage-verksamheter, som har fått pågå alltför länge. Förare kommer nu att kunna arbeta under ordnade förhållanden, där den obligatoriska veckovilan måste tas utanför förarhytten. Och de kommer dessutom oftare kunna återvända hem vilket säkerställer bättre balans i arbetslivet.

NLA har samarbetat med det tyska åkeriförbundet BGL och det franska åkeriförbundet FNTR när det gäller påverkansarbetet inför det här slutgiltiga beslutet. 


- Det här är resultatet av ett antal års hårt arbete och jag är glad över att våra tre organisationer (NLA, BGL och FNTR, red anm) har kunnat lämna sitt bidrag i fruktbart samarbete med EU-kommissionen, ledamöter i Europaparlamentet och våra medlemsstater, säger Florence Berthelot, vd för FNTR.


Prof. Dirk Engelhardt, vd för det tyska åkeriförbundet BGL framhåller att de är mycket glada över detta beslut.

- Vi vill tacka beslutsfattarna för deras hårda arbete under de senaste tre åren, säger han. Den nya lagstiftningen kommer att få avsevärd och positiv påverkan inom europeisk åkerinäring. Nu kommer vi att fokusera på implementering och effektiv efterlevnad av de nya reglerna.


Även Johan Danielsson, gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i transportutskottet i Europaparlamentet, välkomnar beslutet.

- Äntligen, nu har vi sparkat bollen helt i mål, säger han. Under torsdagsmorgonen stod det klart att Europaparlamentet säger ja till vägpaketet, som innehåller nya regler för ordning och reda på Europas vägar. En majoritet av ledamöterna röstade bort alla försök att stoppa den överenskommelse som förhandlats fram mellan medlemsländerna och parlamentet. De nya reglerna innebär ett stopp för det skitföretagande som fått breda ut sig på svenska och europeiska vägar. Nu blir det stopp för affärsmodeller som bygger på dumpade löner och villkor.


Johan Danielsson framhåller att överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. 


- Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera fordonet och betala skatt i Sverige, säger han. Svårare än så är det inte. 
Under tre års tid har Europaparlamentet behandlat frågan.


Vägpaketet innehåller tre lagförslag: utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider för chaufförer och regler för utländska företag som kör tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder - så kallade cabotagetransporter.


- In i det sista har motståndarna, som framförallt utgjorts av länderna i Östeuropa, försökt urvattna och till och med stoppa hela överenskommelsen, säger Johan Danielsson. Men med goda argument vann vi den kampen. Det här kommer att städa upp transportmarknaden enormt mycket. Förutom bättre regler har vi dessutom fått verktyg som är helt nödvändiga för att vi ska kunna kontrollera efterlevnaden av de nya reglerna. 

Inom kort kommer lagtexten föras in i EU:s officiella tidskrift. Därefter dröjer det 18 månader innan de nya reglerna träder i kraft.

Även Moderaterna ställde sig bakom förslagen för att säkra rättvis konkurrens, bättre arbetsvillkor och ordning och reda på vägarna i Europa. 
Arbetet med de nya reglerna har pågått under flera år, men efter omröstningen i Europaparlamentet kan de nu bli verklighet. Moderaterna röstade ja till förslagen i sin helhet.


- Det är välkommet att vi äntligen kan få ett vettigt regelverk för åkerinäringen på plats, säger EU-parlamentariker Jörgen Warborn (M).  Svenska åkeriföretag har pressats länge av osund konkurrens. Enskilda småföretagare har kommit i kläm och svenska jobb har gått förlorade. Med de nya reglerna kan vi stärka svensk transportnäring. Nu väntar ett minst lika viktigt arbete på hemmaplan i Sverige för att se till att reglerna också följs i verkligheten. Först då kan mobilitetspaketet bli den seger som utlovats för svenska åkare. Det kräver att vi satsar rejält på fler trafikpoliser och stärker svensk polis.

Thomas Morell, ledamot för Sverigedemokraterna i riksdagens trafikutskott, ser positivt på beslutet.

- Äntligen! Det har varit många turer och ovissheten har varit stor ända in på upploppet, men nu är mobilitetspaketet äntligen på plats, säger han.

Thomas Morell framhåller att nu väntar nästa stora del i det här arbetet, nämligen att få en fungerande vägkontroll på plats.

- Vi är många som efterfrågat en upprustning av vägkontrollgrupperna för att stävja fusket på vägarna, säger han. Nu är det viktigare än någonsin att vi verkligen får en ny och effektivare kontrollverksamhet på plats.

Enligt Thomas Morell är kontrollerna nyckeln till framgång för att mobilitetspaketet ska få full effekt.

- Även om vi kan och ska glädjas en dag som denna, väntar ändå en ny kamp med att få till kontrollverksamheten, säger han.