SDK Shipping tar över hamndrift i Lysekil

Publicerad ons, 08/28/2019 - 14:49

Danska SDK Shipping och Lysekils Hamn har per 1 augusti 2019 tecknat ett avtal om övertagandet av driften för hamnen i Lysekil.
I samband med avtalet övertar SDK Shipping även delar av personalen och hamnens maskinpark.
 

SDK Shipping är ett av Skandinaviens ledande sjöfarts- och logistikföretag med egna kontor i Norden och utomlands. SDK Shipping är bland annat en stor aktör när det gäller gränsöverskridande lastbilstransporter och har vuxit bland annat genom förvärv av Transfargo och konkursboet i Ecotrans Group.


SDK ägs av A/S United Shipping and Trading Company Ltd. (USTC) – en koncern som förutom shipping, ägnar sin verksamhet åt bunkertrading och egna tankfartyg.


Förutom den befintliga maskinparken har SDK investerat i flera nya maskiner för hantering av gods, och hamnen är nu ännu bättre rustad för fortsatt tillväxt och för att kunna möta såväl dagens samt framtidens behov.

Avtalet löper i minst tio år.


- SDK Shipping har under lång tid varit den största kunden i Lysekil Hamn, och vi är glada över att vi nu har möjlighet att ta över driften av hamnen till förmån för det lokala samhället i Lysekil samt för hamnens kunder, säger Lars Jespersen, vd i SDK Shipping AB. SDK Shipping har genom sina danska ägare lång erfarenhet av hamnverksamhet och vi förväntar oss att kunna öka både godsomsättning och fartygsanlöp i hamnen. Vi har länge sett på möjligheten att utveckla hamnen ytterligare, och med den nya optimerade strukturen står vi väl rustade till att få in fler kunder till hamnen.

SDK ser fram emot att bli större och växa med sin verksamhet i Lysekil, både som arbetsgivare men också mot utvecklingen av Lysekil som en viktig kommersiell hamn. När företaget etablerade sig i Lysekil redan 2011 berodde det delvis på det goda geografiska läget. Hamnen är lätt åtkomlig från havet, och det finns snabb åtkomst till motorväg.

- Vi är övertygade om att hamnen i Lysekil i framtiden kommer att bli ännu mer attraktiv för hantering av gods, säger Lars Jespersen.

Dan Ericsson, vd i Lysekils Hamn, framhåller att hamnens ägare, Lysekils Kommun, under en längre tid har övervägt hamnens framtid.

- Tidigt i våras fick vi uppdraget av kommunfullmäktige att titta på en möjlig utkontraktering av hamn- och stuveriverksamheten, säger han. Eftersom SDK Shipping under lång tid har varit den största kunden i Lysekils Hamn, var det naturligt att vända sig till dem för att se om det från deras sidan fanns ett intresse för att ta över verksamheten. Vi är därför glada att nu ha hittat en lösning där SDK driver verksamheten framåt och säkerställer arbetstillfällen samt en framtida drift av handelshamnen i Lysekil. Med SDK som ansvarig för verksamheten är vi övertygade om att hamnen förblir kommersiellt aktiv till förmån för både nuvarande kunder och nya kunder.