Schenker och Sandahls går skilda vägar

Publicerad tors, 03/26/2020 - 09:16

På onsdagen, den 25 mars, beslutade DB Schenker Sverige att säga upp sitt omfattande transportörsavtal med Sandahls Goods & Parcel, som är Schenker Sveriges största icke Schenker-ägda inrikestransportör.

Sandahlsbolagen

 

 

Beslutet att avsluta samarbetet sker på Schenkers initiativ.

Sandahls Goods & Parcels åtagande för DB Schenker upphör den 31 december i år.


- Då det gäller vår inrikesverksamhet så har vi gjort en revidering av vår strategi, helt frikopplat från den situation som Covid-19 satt oss i, vilket inneburit att vi sett över vårt linjenät, säger Mats Grundius, CEO för Schenker i Sverige, Danmark och Island. Den lösning som vi kommit fram till inkluderar inte Sandahls Gods och Parcel. Det är ett mångårigt samarbete som vi nu valt att avsluta och det skall vi göra under ordnade former. Från Schenker sida innebär det att avvecklingen av samarbetet skall ske i enlighet med det avtal ingånget avtal.   

Sandahls Goods & Parcel framhåller att bolaget även fortsättningsvis kommer att kunna erbjuda både befintliga och nya kunder logistiklösningar både på väg och järnväg, samt i kombinationer där väg och järnväg samverkar.

Sandahls Goods & Parcel, som är helägt av Sandahlsbolagen Sweden, har cirka 200 lastbilar och 400 anställda som utför inrikes uppdrag för Schenker Sverige. Årsomsättningen uppgår till 700 miljoner kronor per år.

Sandahlsbolagen som helhet har flera ben att stå på. Den sammanlagda omsättningen i koncernen uppgick 2018 till närmare 1,9 miljarder kronor med ett resultat efter finansnetto på 95 miljoner kronor.