Scania återigen i topp försäljningsmässigt i Sverige

Publicerad tors, 01/13/2022 - 13:19

2021 blev ytterligare ett starkt år för Scania Sverige. För tredje året i rad är bolaget marknadsledande på tunga lastbilar med 44,8 procent av försäljningen.

Antalet nyregistreringar för den totala marknaden 2021 landade till slut på 5 304, att jämföra med 4 960 för 2020. För Scania, som var marknadsledande både 2019 och 2020, nyregistrerades under 2021 2 375 fordon vilket alltså ger en marknadsandel på 44,8 procent.

En av utmaningarna under året har varit bristen på komponenter, främst halvledare, viket påverkat produktionen och därmed leveranserna till kunderna.

– Vi arbetar hårt för att finna lösningar för att lindra och begränsa inverkan för våra kunder. Jag vill också lyfta fram påbyggarna som visar en stor vilja och flexibilitet för att försöka minimera eventuella förseningar, säger Niklas Engholm, försäljningsdirektör på Scania Sverige.

Niklas Engholm tror själv att faktorerna kvalitet, variation av motoralternativ för Euro 6, förbättringar kring drivlinan, erbjudanden inom förnybara drivmedel och inte minst driftsekonomin har varit viktigast i att skapa framgång.

– Nyckeln till framgången är att vi ser vad marknaden vill ha och att vi också levererar det. Andelen lastbilar som är anpassade för ett förnybart drivmedel ökar och står idag för drygt en tredjedel av vår totala volym. Inom fem år ska denna volym mer än fördubblas. Nu ser vi fram mot ännu ett spännande år i hållbarhetens tecken tillsammans med våra kunder.

Flest sålda tunga lastbilar i Sverige för tredje året i rad.