Så gör yrkestrafiken för att hålla hastigheterna

Publicerad fre, 12/17/2021 - 16:00

70 procent av yrkestrafiken kör fortare än skyltad hastighet, konstaterar Trafikverket som ska följa upp sina krav på att hastighetsgränserna följs i entreprenadupphandlingarna. Transportkoncernen ÖGS Bolagen och mejerijätten Arla hör till dem som också tar nya initiativ för att deras chaufförer ska hålla hastigheterna.

Under hösten gör Trafikverket pilotförsök med att kräva redovisning av hastighetsavvikelser i sina entreprenadupphandlingar. Det är ett steg mot målet att minska yrkestrafikens hastighetsöverträdelser och Trafikverket vill med försöken testa hur kravet fungerar i praktiken.

Trafikverkets satsning är en del av uppropet ”Hållbara hastigheter” som lanserades för två år sedan. Det är ett av flera exempel på hur transportbranschen arbetar aktivt för att hastighetsgränserna ska hållas.

– Fortkörning kostar mycket för företaget. Det ger högre bränslekostnader och skador på bilarna, samtidigt som vi förlorar förtroendet hos allmänheten, anser koncernchef Lars Johansson i transportkoncernen ÖGS.

Lars Johansson på ÖGS-bolagen.

Sedan mer än 15 år tillbaka spärrar ÖGS sina lastbilar för farter över 80 km/h. Det är rätt vanligt med hastighetsspärr på tunga fordon. Men det hjälper inte när hastighetsgränser är lägre, inom samhällen exempelvis.

ÖGS prövar därför en programvara som registrerar när hastighetsgränserna överskrids. Överträdelserna presenteras sedan i en samlad rapport. Programvaran, kallad ISA (Intelligent Speed Adaption), är en modul i fordonsdatorsystemet Transics. Tekniken bygger på en vägdatabas med alla hastighetsgränser samt gps-positionering av bilen.

– Vi har använt systemet i ungefär ett halvår och har redan sett att det ger effekt, säger Lars Johansson.

– Om vi upptäcker att någon chaufför bryter mot hastighetsgränserna så får vi följa upp det. Rapporterna från ISA kan vara underlag i medarbetarsamtalen. Då går det ju också att uppmärksamma dem som är bra på att hålla hastigheterna. ÖGS genomförde en MBL-förhandling med Transportarbetareförbundets lokala klubb, innan man började pröva ISA.

ÖGS har 130 anställda och kör temperaturkontrollerade transporter, containertransporter och övrigt styckegods. Företaget ingår i DB Schenkers nätverk, men har även egna kunder.

Mejerikoncernen Arla arbetar också med förarbeteende och tekniska åtgärder för att transporterna ska ske lagligt och säkert. Liksom hos ÖGS har bilarnas maxhastighet spärrats till 80 km/h. Arla har 160 tunga bilar i sin egen fordonspark och ytterligare omkring 100 i trafik från externa transportföretag. Alla dessa bilar är märkta med Arlas logotyp. Vissa transporter sker i olika samdistributionsnät.

Är återrapportering av hastighetsöverträdelser i entreprenadupphandlingarna även något för Arla? Koncernens fordonschef Eric Wärnhem svarar att man noga kommer att följa resultatet av Trafikverkets pilotförsök. Men än så länge finns inga konkreta planer på återrapportering av hastighetsöverträdelser.

Däremot testar Arla nu en teknisk lösning för att begränsa fordonshastigheten för sina bilar inom vissa zoner. Det handlar om systemet Scania Zone, som begränsar hastigheten till 20 km/h inom koncernens terminalområden.

Eric Wärnhem, Arla

Eric Wärnhem lyfter också fram att i stort sett alla bilar är Arla-loggade. Det betyder att var och en av bilarna är rullande reklampelare för företaget, vilket enligt honom gör att förarna kör mer hänsynsfullt och håller fartgränserna bättre.

– Vi arbetar också mycket med distributionsrutterna. En stressad förare är mer benägen att köra fort och då är det lättare att en olycka sker. Vårt ansvar ligger i att minimera den risken och bidra till ökad säkerhet både för våra förare och andra i trafiken, säger Eric Wärnhem.

 

Text: Mats Udikas

Foto: Istock.com, ÖGB-bolagen & Arla

Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 8 2021.