Renault Trucks satsar på elektriskt i alla segment

Publicerad tors, 03/25/2021 - 10:19

Volvokoncernens dotterbolag Renault Trucks fortsätter sina investeringar i elektrisk mobilitet. Från 2023 ska företaget ebjuda ett helt elektriskt utbud för samtliga segment – alltså distribution, anläggning och fjärrtransporter.

För att lyckas nå upp till målet etablerar Renault Trucks nu en särskild organisation för elektrisk mobilitet i syfte att stödja utvecklingen och kunna erbjuda marknaden ett komplett och konkurrenskraftigt utbud.

I satsningen ingår också målet att samtliga fordon ska vara koldioxidneutrala inom 30 år. Eftersom lastbilar har en livslängd på minst tio år, måste alla lastbilar som tillverkas från 2040 därför köras utan fossila bränslen. Batteri- och bränslecellselektrisk eldrift kommer enligt bolaget att vara avgörande för att klara övergången till koldioxidfria transporter.

I mars 2020 började Renault Trucks serietillverkningen av sin andra generation elfordon i fabriken i Blainville-sur-Orne.

Renault Trucks presenterar nu ett helt elektriskt utbud för marknaden, från 3,1 till 26 ton. Det består av Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. och Renault Trucks Master Z.E., som alla uppfyller kraven på stadstransporter, budleveranser, distribution och sophämtning, enligt bolaget. 

Det pågår också förberedelser för att erbjuda en Z.E.-dragbil som uppfyller kraven på regionala och interregionala transporter från 2023. Ett helt elektriskt utbud framtaget för urbana anläggningsarbeten kommer också att kunna beställas samma år.

Mot slutet av 2020-talet ska Renault Trucks erbjuda ett sortiment av elektriska lastbilar som drivs av vätebränsleceller, främst anpassade för krävande och tunga fjärrtransporter. 

– Elektrisk mobilitet är pelaren i vår strategi och vi vill vara ledande på området. Vi siktar på att 35 procent av vår försäljning ska vara elfordon år 2030. Till 2040 ska hela utbudet vara 100 procent fossilfritt, säger Bruno Blin, vd för Renault Trucks.

För att klara av de tekniska utmaningarna ska bolaget hitta synergier från övriga Volvokoncernen, i syfte att få fram rätt teknik, kunna hålla höga volymer och sänka kostnaderna. 2023 ska också ett nytt FoU-center byggas i Lyon i Frankrike. Renault Trucks har också inrättat en ny enhet som ansvarar för elektromobilitetsprojekt. Den har bland annat som uppgift att utveckla samarbeten med intressenter såsom åkerier, distributörer, offentliga myndigheter och energileverantörer. Idén är att genom samarbeten och erfarenhetsutbyten kunna föreslå ett smart och konkurrenskraftigt elektriskt utbud till åkerierna.

I tjänsteutbudet finns också omfattande transportlösningar som ska förenkla livet för kunderna, i form av laddstationer på kundens anläggning, batterier, energioptimering, reparation och underhåll, finansiering och försäkring.

Z.E. finns nu i en elektrisk version.