Regeringen vill tillåta längre lastbilar på vägarna

Publicerad tors, 05/05/2022 - 16:12

Möjligheten att köra längre lastbilar har varit ett starkt önskemål från åkerinäringen i många år. Nu går regeringen fram med en anmälan till EU-kommissionen, vilket kan bädda för ett svenskt regeringsbeslut.

– Möjligheten att köra med längre lastbilar är efterfrågad av branschen och ger ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Redan för några år sedan fattade regeringen beslut om att tillåta tyngre fordon på vägarna och nu går vi vidare med lastbilarnas längd. Det här är åtgärder som stärker industrins konkurrenskraft och minskar transporternas klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Enligt regeringens förslag ska det vara tillåtet med lastbilar på upp till 34,5 meter på vissa utpekade vägar, en rejäl ökning från den nuvarande maxlängden på 25,25 meter. Maxhastigheten för ekipagen ska vara 80 km/h på de utsedda vägarna och ett nytt vägmärke ska också införas.

Det nya förslaget kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4–6 procent. När färre lastbilar behövs för samma transportarbete blir vägarna också säkrare. Om förslaget går igenom följer Sverige i Finlands fotstår. Vår östra granne gick från 25,25 meter till 34,5 meter för tre år sedan efter flera år av lyckade tester med långa ekipage.

Regeringen kommer nu att anmäla förslaget till EU-kommissionen. Därefter kan regeringen fatta beslut om de aviserade förordningsändringarna.

Schenker är en av de aktörer som testat längre fordon på svenska vägar tidigare, efter dispens från Transportstyrelsen. Foto: Schenker