Regeringen vill ta fram bioekonomistrategi

Publicerad tors, 06/23/2022 - 10:40

Behovet av mer biodrivmedel är stort i Sverige. Nu har regeringen bestämt sig för att tillsätta en utredning som ska presentera förslag till en strategi för en svensk bioekonomi.

– Vi behöver öka takten i att byta ut fossilbaserade råvaror och processer till förnybara alternativ, sa landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg vid en presskonferens i början av veckan.

Utredningen ska fastställa uppföljningsbara mål och ta fram åtgärdsförslag som ger en mer effektiv produktion av biodrivmedel baserat på svenska råvaror. En del i detta kommer att vara förslag på långsiktiga produktionsstöd. Regeringen medger också att ett problem hittills varit att den långsiktiga lönsamheten uppfattats som osäker, vilket alltså ska motverkas genom mer långsiktiga stöd. Det finns enligt regeringen också en outnyttjad potential i det svenska jord- och skogsbrukets restprodukter.

Utredningen som rör åtgärder för produktoin av biodrivmedel ska redovisas senast 15 februari nästa år och uppdraget att ta fram en bioekonomistrategi ska redivisas senast 31 oktober samma år.