Regeringen vill införa regellättnader för YKB

Publicerad tors, 04/30/2020 - 12:38

På torsdagen, den 30 april, beslutade regeringen om en lagrådsremiss om att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB). Förslaget innebär att tusentals yrkesförare inte behöver fortbildning under pågående pandemi och syftar till att mildra störningar i samhällsviktiga transporter.

- Transportbranschen upplever just nu stora påfrestningar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Min prioritet är att säkra samhällsviktiga transporter. Därför har regeringen vidtagit ett antal åtgärder i syfte att underlätta för bland annat transportnäringen. Nu föreslår vi ytterligare regellättnader. Utan transporter stannar Sverige. 

Spridningen av coronaviruset har försvårat genomförandet av de nödvändiga fortbildningar som krävs för att upprätthålla yrkesförarkompetensbevisen för yrkesförare. 
Regeringen ska enligt förslaget även få besluta om undantag i sex månader från kravet på yrkeskompetensbevis för de som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid löpt ut under perioden 1 mars 2020 – 31 maj 2020.

Förslaget beräknas kunna behandlas av riksdagen under maj.