Regeringen väntar inte på svar från EU om YKB

Publicerad ons, 01/13/2021 - 09:11

Regeringen lämnade, efter påverkansarbete från bland annat Sveriges Åkeriföretag, nyligen in en proposition till riksdagen om en förlängning av YKB-bevisen.

Frågan om YKB (yrkeskompetensbevis) och svårigheten att förnya dessa när utbildningarna står still på grund av pandemin, har varit en följetång under hösten. Tusentals yrkesförare har riskerat att välja mellan att antingen sluta köra eller köra utan giltigt tillstånd.

EU förlängde i våras giltighetstiden för YKB-bevis med sju månader och branschen har väntat på att EU ska ge ytterligare dispens, något som inte skett. Före jul remitterade regeringen istället ett förslag om förlängning av YKB med sex månader, tillsammans med ett förslag om att hela fortbildningen ska kunna ske på distans.

– Våra yrkesförare har en viktig roll i vårt samhälle och vi är medvetna om transportnäringens behov av förare. Regeringen har framfört till EU-kommissionen att en revidering av Omnibusförordningen är nödvändig och bör göras skyndsamt. Nu går vi fram med ett nationellt förslag på förlängd giltighet för YKB och ökade möjligheter till distansundervisning, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth då.

Nu har regeringen alltså beslutat att lägga fram en proposition om förlängning av YKB till riksdagen, istället för att vänta på EU.

– Jag ser helst gemensamma lösningar inom EU, men eftersom besked dröjer går vi nu fram med nationell lagstiftning. Vi måste ha ett fungerande transportsystem. Vi kan inte ha en ordning där enskilda chaufförer kommer i kläm på grund av brist på besked från EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och innebär att YKB som skulle ha löpt ut mellan 1 februari och 31 juli i år förlängs med sex månader. YKB som löper ut under perioden 1 november 2020 och 31 januari 2021 undantas från kravet på förnyelse under sex månader.

Regeringen valde tillslut att köra över EU i frågan om YKB:s förlängning, när tiden rann iväg. Foto: istock.com/sinonimas