Regeringen tillsätter elektrifieringsråd

Publicerad tors, 06/23/2022 - 10:49

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara rådgivande till regeringen och stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi.

Regeringen antog Elektrifieringsstrategin i februari i år och en av åtgärderna där var att inrätta ett elektrifieringsråd.

Inom ramen för sitt uppdrag ska Elektrifieringsrådet:

  • bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling,  
  • utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin och 
  • stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven samt tydliggöra behov och insatser som görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling. 

Rådet består av vd:ar från omkring 15 olika branschorganisationer, intresseorganisationer och företag, samt av flera generaldirektörer för statliga myndigheter. Energiministern är ordförande för Elektrifieringsrådet och har i dag utsett följande ytterligare ledamöter för perioden 22 juni 2022 till 15 juni 2023.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären drar åt samma håll. Här kommer elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.