Regeringen satsar på vägar

Publicerad fre, 09/15/2023 - 11:00

För att minska det eftersatta vägunderhållet föreslår regeringen extra resurser för underhåll av såväl det statliga som det enskilda vägnätet. 300 miljoner extra per år avsätts till statliga vägar för 2024 och 2025. De enskilda vägarna får 100 miljoner extra per år.

Regeringen konstaterar i ett pressmeddelande att stora delar av det statliga vägnätet är byggt före 1970 och har en teknisk livslängd på mellan 40 och 60 år. Behoven av underhåll i Sveriges vägar bedöms därför vara stora samtidigt som samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara transportmöjligheter behöver säkerställas för medborgare och näringsliv i hela landet.

– Det finns en underhållsskuld i det svenska vägnätet. Regeringen satsar därför 300 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 på ökat vägunderhåll av statliga vägar. Satsningen kommer att bidra till att upprätthålla framkomligheten och trygga en tillförlitlig infrastruktur, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen satsar dessutom på 100 miljoner kronor per år under 2024 och 2025 på förstärkt vägunderhåll av enskilda vägar, som finns i såväl städer, tätorter som landsbygd.

– Den senaste tidens kraftiga oväder har visat att det finns stora behov av åtgärder i det svenska vägnätet för att säkerställa robustheten. Regeringen tillför nu extra medel för att även enskilda väghållare som uppbär bidrag för sin väghållning ska kunna söka ersättning för särskilda driftåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Satsningen innebär till exempel att vägföreningar som drabbats av skador på grund av oväder kan söka bidrag för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. Åtgärderna det går att söka bidrag för är exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, broreparationer, vägförstärkningar och byte av vägtrummor.

Förslagen ska enligt planen med i budgetpropositionen för 2024 som presenteras den 20 september.

Om Sveriges vägnät

Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 200 mil kommunala gator och vägar och cirka 45 000 mil enskilda vägar. Cirka 7 400 mil enskilda vägar får statsbidrag i dagsläget.