Räcker kontrollerna för att vända utvecklingen?

Publicerad fre, 07/01/2022 - 09:53

Mobilitetspaketet har blivit svensk lag och det finns därmed starkare lagar och regler att luta sig emot när den osunda och illegala transportverksamheten på de svenska vägarna ska bekämpas. Vi bad infrastrukturminister Tomas Eneroth ge en kommentar om läget inför sommaren och hösten.

– Vi har nu fått den sista delen av ett mycket omfattande regelpaket på plats för att skapa en sund konkurrens inom åkerinäringen och ordning och reda på vägarna. Här har Sveriges Åkeriföretag spelat en helt avgörande roll. Viktigt framåt är nu att Polisen och Transportstyrelsens kontroller fortsätter att öka så att det lönar sig att göra rätt, säger Tomas Eneroth.

Exakt vilka resurser som kommer att finnas för Polisen, Tullen och Transportstyrelsen att genomföra kontrollerna de närmsta åren, och huruvida det är tillräckligt för att göra illegala transporter oattraktiva, verkar dock vara något framtiden får utvisa. Infrastrukturministern påpekar dock att kontrollarbetet ska följas upp av Transportstyrelsen, utan att specificera några egentliga mål.

– För att se till så att det nya regelverket leder till schysta villkor och rättvisa konkurrensförhållanden ska Transportstyrelsen nu följa upp mobilitetspaketets införande för att exempelvis se till så att kravet på utstationering av utländska förare följs och att det är enkelt för parter och myndigheter att komma i kontakt med utländska företag och ställa krav.

Transportstyrelsen ska också utreda om kraven på etablering i Sverige för utländska åkerier bör skärpas ytterligare, säger Tomas Eneroth. En av knäckfrågorna i kontrollarbetet är just hur myndigheterna ska kunna säkerställa att de som kör på svenska vägar också får betalt enligt svenska lönenivåer. Fackförbunden och myndigheter ska enligt de nya reglerna få bättre möjlighet att komma i kontakt med utländska bolag, men hur de enskilda förarnas löner ska kunna kontrolleras verkar också vara en fråga som det ännu inte finns någon lösning på.

– Den svenska modellen ska gälla i Sverige och fokus framåt kommer ligga på att skapa förutsättningar för svenska löner och villkor ska gälla på vägarna, säger Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet