Powder-Trans flyttar till Landskrona

Publicerad tors, 06/10/2021 - 22:45

Powder-Trans-koncernen flyttar sitt svenska bolags (tidigare Bulkteam AB) verksamhet från Dalby till Landskrona. Lokalerna i Landskrona är större och modernare utrymmen och ligger logistiskt närmare de stora trafiklederna, hamnen och en del kunder, skriver företaget i ett pressmeddelande. 

Flytten till den nya adressen på Fartygsgatan i Landskrona kommer att inledas i början av juli och vara klar i slutet av augusti. De nya utrymmena omfattar totalt närmare 3 000 kadratmeter och kontors- och terminalutrymmena, personalutrymmen med vilorum och övrig service för chaufförerna kommer att vara inrymda i samma byggnad. I omlastnings- och lagerutrymmena monteras en ny och modern lastningsutrustning. 
 

Alla kontaktuppgifter, förutom adressen, kvarstår som tidigare. Powder-Trans förstärker även sin närvaro i Stockholmsregionen genom nya kontorsutrymmen i Knivsta norr om Stockholm, under ledning av operativa chefen Michael Stertman. Verksamheten i Knivsta inleds 1 september 2021.

Powder-Trans nya lokaler i Landskrona.