Postnord ska vara fossilfritt inom tio år

Publicerad tors, 03/18/2021 - 11:07

Postnord återtog nyligen platsen som mest hållbara företag i kategorin ”paket & logistik” i Sustainable Brand Index senaste mätning. Nu står det också klart att logistikjätten nått sitt klimatmål för 2020 och minskat klimatavtrycket med 40 procent i jämförelse med 2009 års nivå. Nästa stora mål är fossilfrihet till år 2030. 

Postnord har med sin ledande ställning och sitt samhällsviktiga uppdrag ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling i en bransch som är beroende av transporter, skriver koncernen i ett pressmeddelande. Nu ska också ambitionerna höjas ytterligare. 

– Ambitionen är att leda brev- och logistikbranschen in i den koldioxidsnåla ekonomin genom att nå fossilfrihet senast år 2030. Med ett tydligt mål om att vara fossilfria tar Postnord fortsatt ansvar för de nationella och globala klimatmålen, säger Annemarie Gardshol, Postnords vd och koncernchef.

Koncernen arbetar med att ta fram ”gröna” affärsplaner för hur omställningen ska ske, utifrån förutsättningarna på de olika nordiska marknaderna. Att göra gemensam sak med leverantörer, kunder och konsumenter är en viktig del för att nå målet.

– Med styrelsen i ryggen kommer vi kunna göra än fler klimatvänliga investeringar, men målet om fossilfrihet omfattar inte enbart våra egna fordon utan även underleverantörer som genomför transporter för vår räkning. Vi är en stor köpare av transporter med möjlighet att ställa om en hel infrastruktur. För att vi tillsammans ska kunna göra den här omställningen kommer vi att dela med oss av våra lärdomar, både positiva och negativa, säger Annemarie Gardshol. 

För att nå målet krävs även innovationer inom flera områden, menar Postnord. Det handlar om alltifrån effektiv logistik och e-handel till ökad elektrifiering och säkerställd tillgång till biodrivmedel på alla marknader. 

Att minska klimatavtrycket med 40 procent till 2020 i jämförelse med 2009 var redan det en utmaning, menar Annemarie Gardshol. 

– Ambitionen var hög när CO2-målet sattes och eftersom volymerna ökat markant, till följd av att volymerna med transportkrävande paket ökat snabbt, var målet utmanande att nå. Men tack vare stort fokus och en tydlig målbild klarade vi det! Det ger oss blodad tand för att ge oss i kast med ett nytt ambitiöst klimatmål, säger hon.

 

Exempel på Postnords initiativ inom hållbarhetsområdet:

  • minskat koldioxidavtryck med 40 procent jämfört med 2009
  • stöd till kunder inom tryckeribranschen, som fullt ut satsar på digitalt tryck för hållbar utveckling
  • mindre luft vid packning av skåpbilar och lastbilar, till exempel genom det innovativa Spaceinvaders-systemet som kan användas för att stapla pallar 
  • fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm samt i stadskärnan i Malmö

Exempel på Postnords kommande hållbarhetsaktiviteter:

  • metodiska genomgångar av kunders transportupplägg för att hitta mer klimatsmarta lösningar
  • fossilfria transporter i finska och svenska städer
  • satsning på elbilar och miljövänliga fordon i Norge
  • medverkan i projektet Ethadrive, där två tunga etanoldrivna lastbilar, baserade i Norrköping, togs i drift hösten 2020
  • minska klimatpåverkan genom användande av elbilsdistributionsfordon hos tredjepartskunder (TPL)
  • ny miljövänlig terminal i finska Tammerfors

Annemarie Gardshol, vd och koncernchef på Postnord.