Postnord levererar fossilfritt på Södermalm

Publicerad ons, 06/03/2020 - 09:53

Med ett sikte på att bli fossilfria 2030 tar nu Postnord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm.

Postnord har under de senaste tio åren arbetat systematiskt med fokus på att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Logistiken effektiviseras, fordonsflottan uppdateras löpande, det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon används i stor utsträckning för distribution.  


- Vi har haft höga målsättningar och lyckats sänka vår totala klimatpåverkan med 35 procent sedan 2009, trots ökade paketvolymer, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på Postnord. Men vi behöver ha större ambitioner än så. Med vår storlek och tack vare vår närvaro i hela Sverige har vi en unik möjlighet att leda hela vår bransch i en mer hållbar riktning. Ett tydligt steg i vår fortsatta klimatomställning tas nu på Södermalm i Stockholm.

Södermalm i Stockholm, som har 127 000 invånare på liten yta, är hårt drabbat av utsläpp från fordonstrafik. Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri, men också tack vare att infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel finns i området. Postnord är inte ensamma om att ha höga klimatambitioner. Flera företag har reagerat positivt på satsningen.

- Vi är glada att se att Postnord, som en av våra allra största och viktigaste samarbetspartners, med denna viktiga satsning visar att det är möjligt att ställa om till helt fossilfria transporter redan år 2020, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef Apotek Hjärtat.  Vi ser också fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med vårt gemensamma mål om fossilfria läkemedelsleveranser i hela landet.

Eldrivna fordon och cyklar kommer att täcka stadsdelen och andra fordon som levererar i området kommer fortsättningsvis att tankas enbart med förnybara drivmedel. Enligt beräkningar kan effekten av den fossilfria omställningen ge 360 000 kilo mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser, räknat som koldioxidekvivalenter.