Överenskommelse i EU om utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur

Publicerad ons, 03/29/2023 - 12:28

Europaparlamentet och EU:s ministerråd har kommit överens om tidsramar för att bygga ut infrastrukturen för laddning och tankning av vätgas i Europa. Överenskommelsen bygger på EU-kommissionens tidigare förslag.

Överenskommelsen som gjorts är än så länge preliminär och går inom ramen för AFIR, en del av Fit for 55-paketet som är EU:s väg till att minska nettoutsläppen av växthusgaser.

Överenskommelsen följer huvuddragen i kommissionens tidigare förslag, men innehåller både fördröjningar och tidigareläggningar. Utbyggnaden av laddinfrastruktur längs TEN-T-nätverket (europeiskt nätverk av motorvägar och andra större vägar) ska ske lite snabbare än i kommissionens förslag. Målet är att det ska finnas stationer var 60:e kilometer på stamnätet och var 100:e kilometer på resten av nätet. Enligt kommissionens förslag skulle 40 procent av denna utbyggnad vara klar till 2027, men i det gemensamma förslaget handlar det om 50 procent. År 2030 ska allt vara färdigt.

Däremot skjuts utbyggnaden av tankinfrastruktur för vätgas upp tre år, från 2027 till 2030. Det beklagas av den internationella vägtransportorganisationen IRU som önskat att infrastrukturen för el och vätgas byggs ut parallellt för att ge alternativ till branschen i omställningen. IRU antyder också att en nyckel i utbyggnaden är att skapa fler säkra parkeringsplatser för tunga fordon där utbyggnaden av laddning och tankning kan ske.

Förutom överenskommelsen om infrastrukturen längs vägarna nådde rådet och parlamentet också enighet i frågan om utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser.

Nu återstår ett formellt bekräftande och antagande av överenskommelsen.