Ohlssons får uppdrag för Pressretur

Publicerad tors, 08/22/2019 - 11:50

Ohlssons i Landskrona har under juli månad skrivit ett stort avtal som avser tidningsinsamling för Pressretur. Avtalet omfattar insamling, lagring och sortering av cirka 70 000 ton papper per år i Skåne-, Hallands-, Kronobergs-, Jönköpings- och Stockholms län.

- Jag känner mig stolt och hedrad över att vi har vunnit de här uppdragen, säger Christer Ohlsson, vd i Ohlssons i Landskrona. Organisationen ser med förväntan fram emot att ta sig an utmaningen.

Starten kommer att ske den 1 april 2020 och bygger på ett långsiktigt samarbete. Pressretur och Ohlssons delar visionen om ett hållbart samhälle med korrekt miljö- och avfallshantering. Det nya avtalet är ännu ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar framtid.

Pressretur ägs gemensamt av Holmen, SCA och Stora Enso. Den icke vinstdrivande verksamheten finansieras av pappersproducenterna och är ett samarbete för återvinning som bestämmer hur returpapper ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.