Nytt samverkansprojekt ska göra e-handeln hållbar

Publicerad fre, 06/18/2021 - 00:18

Med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle kommer samverkansplattformen Closer och forskningsplattformen Relog att samla offentliga och privata intressenter i en Vinnova-finansierad satsning som startar i augusti.

– Idag görs många bra insatser inom området e-handel, men det saknas en kraftsamling för att accelerera och rikta innovation som kan få bred genomslagskraft för omställning i samhället. Denna satsning ska råda bot på detta genom att den får både muskler och mandat att snabbt sätta igång med insatser för att adressera de luckor som identifieras, säger Märta Ghajar Amirnezami, handläggare på Vinnova.

– Brev- och paketmarknaden förändras och behöver bli mer integrerad med andra transport- och varuflöden. Det behövs därför mer av samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Mot den bakgrunden är projekt som detta av stor betydelse för nya användarvänliga och hållbara leveranslösningar, säger Emma Maraschin, chef för Post- och telestyrelsens enhet för postfrågor.

Daniel Hellström, docent och forskningsledare på Relog vid Lunds universitet, menar att detta är ett nytt och unikt sätt att samverka.

– I och med denna satsning säkerställer vi att Sverige tar en ledande roll i omställningen mot framtidens e-handel, säger han.

Josephine Darlington, projektledare på Closer, eftersöker nu fler deltagare.

– En stor mängd aktörer är med från start men vi behöver bli fler! Parter inom branschsegment såsom varuägare, transportköpare, detaljister, logistikaktörer, fastighetsägare, techbolag och start- eller scale-up-bolag, offentliga aktörer och akademiska lärosäten samt forskningsinstitut: Hör av er!

E-handeln har vuxit explosionsartat. Nu ska den bli mer hållbar.