Nytt samarbete elektrifierar byggarbetsplatser i Västsverige

Publicerad ons, 06/23/2021 - 13:48

I ett nystartat projekt inom ramen för Electricity i Göteborg, tar nu flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll, kommer man att testa hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. För att detta ska bli möjligt behöver elektrifieringen inom sektorn snabbas på. Detta för också med sig nyttor i form av minskade luftföroreningar och lägre bullernivåer.

I projektet Electric Worksite går nu flera aktörer inom Electricity-samarbetet samman för att skynda på processen, med start på flera platser i Göteborgsområdet. Ett tydligt fokus kommer att ligga på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra tekniska och organisatoriska utmaningar. Bland arbetsmaskinerna kommer hjullastare och hjul- och banddrivna grävmaskiner av olika storlekar att testas.

– Göteborgs Stad vill driva på elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, inte minst i våra egna entreprenader. Det är en viktig pusselbit för att nå våra mål om hälsosamma livsmiljöer och minskat klimatavtryck, säger Malin Andersson, chef för avdelningen Utveckling och internationellt.

Tolv organisationer är med i samarbetet, bland annat Volvo Construction Equipment, NCC, Chalmers, ABB och Göteborgs Stad. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Eldrivna arbetsmaskiner ska testas på byggarbetsplatser i Göteborg.