Nytt bindemedel kan ge mer hållbara vägar

Publicerad tors, 08/12/2021 - 12:01

Genom att använda ett nyutvecklat bindemedel för vägbeläggningar blir det möjligt att förlänga livslängden och minska koldioxidavtrycket för nya vägar. Det meddelar oljebolaget Nynas som planerar att släppa det nya sortimentet under hösten eller vintern.

Underhåll och omläggningar av vägar, med trafikstockning och förseningar, är nog något vi alla gärna undviker. Nu har oljebolaget Nynas presenterat ett nytt sortiment med bindemedel som både ska ha förmågan att öka livslängden på vägen, minska behovet av underhåll och reducera koldioxidavtrycket.

En beläggnings tekniska livslängd kan ökas genom inblandning av använda ett polymermodifierat bitumen. Men polymeren ökar också bindemedlets koldioxidavtryck. Nynas nyutvecklade PMB innehåller biogent material i syfte att kompensera  minska det totala koldioxidavtrycket. Det biogena materialet kompenserar inte bara för det större koldioxidavtrycket som uppstår till följd av polymeren. Genom ett antal akademiska studier där Nynas medverkat har det också visat sig ge ett antal ytterligare fördelar såsom ökad åldringsbeständighet, bättre vidhäftning och förbättrad prestanda vid återanvändning. Det innebär också att behovet av nytt råmaterial minskar.

Med det nya sortimentet av bindemedel, tillgängligt från 2022 på utvalda marknader, erbjuder Nynas vägbyggnadssektorn ett verktyg för att minska klimatpåverkan av sin verksamhet.

Nya vägar ska kunna bli mer hållbara med ett nytt bindemedel, uppger Nynas.