Nya öppningar för skattefria biodrivmedel

Publicerad fre, 04/14/2023 - 16:01

EU-tribunalens dom om den svenska skattebefrielsen för biogas slog ner som en bomb i åkerinäringen i vintras. Men det dröjde inte många veckor innan EU kom med andra besked som kan möjliggöra att skatten tas bort igen.
– Det är en kamp mot klockan för att åkerierna inte ska drabbas av detta mer än nödvändigt, säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Det är rejält snårigt. EU vill se en kraftigt utbyggd produktion och konsumtion av biogas i Europa. Men på grund av formaliteter i Europakommissionens beslutsprocess ogiltigförklarades Sveriges tioåriga skattebefrielse i december. Bakgrunden är en överklagan från det tyska bioenergibolaget Landvärme som hänvisat till en orättvis konkurrenssituation.

Den svenska regeringen hade efter domen möjlighet att skicka in en överklagan, men valde att inte göra det eftersom chanserna att nå framgång bedömdes som för små och en överklagan i stället riskerade att fördröja processen med att nå en annan lösning. I början av mars vann domen därför laga kraft och den 7 mars meddelade Skatteverket att man inte kommer att godkänna avdrag eller återbetalning för skatt på biogas (och biogasol). I svensk lagtext kvarstår skattebefrielsen, men den kan alltså inte tillämpas.

Men, redan den 9 mars kom ett nytt och för många oväntat besked från EU. Kommissionen hade då godkänt nya ändringar i EU:s gruppundantagsförordning, GBER. I korthet innebär dessa ändringar att det kommer att bli tillåtet att skattebefria bränslen som omfattas av artikel 16(1) i EU:s energiskattedirektiv (ETD). Dessa bränslen måste också uppfylla hållbarhetskriterierna i EU:s förnybarhetsdirektiv (RED2) och vara producerade av råvaror som i direktivet listas i akten Annex IX. Lite förenklat handlar det om råvaror som inte är klassade som livsmedel.

Snårigt, men hoppingivande, menar Fredrik Svensson.
–  Eftersom biogas som säljs som drivmedel i Sverige nästan uteslutande produceras av avfall och restprodukter och inte grödor så finns det förhoppningar att förändringarna i GBER innebär att biogasen snart blir skattebefriad igen.

Produktionsanläggning för biogas

Enligt GBER blir det nu tillåtet att ge statsstöd till biogas oavsett om den används för transporter eller inom industrin. Det krävs inte heller ett godkännande från EU, utan räcker med en anmälan. Att EU varit så pass raska med att ta fram de nya reglerna kan delvis vara ett svar på USA:s omtalade Inflation Reduction Act som ska stötta det amerikanska näringslivet i den gröna omställningen. EU vill inte hamna på efterkälken eller vara med om att europeiskt kapital flödar över Atlanten i stället för att göra nytta i Europa.

De nya formuleringarna i GBER öppnar också för att statsstöd kan kombineras med reduktionsplikt. Det skulle i så fall ge Sverige möjlighet att sänka priset på vanlig diesel med mellan en och en och en halv krona vid nuvarande reduktionspliktsnivåer. Men möjligheten begränsas av råvarorna. Exakt hur mycket lägre pris det kan ge beror på hur stor andel av de biodrivmedel som blandas in som är tillverkade av råvaror som uppfyller kraven för skattebefrielse enligt GBER. Om Sverige inför denna möjlighet kan det även bli ett incitament till att öka svensk produktion av hållbara biodrivmedel som kan skattebefrias inom reduktionsplikten.

När kan man förvänta sig att skattebefrielsen på biogas är tillbaka?
– Det går inte att svara på i nuläget. Kommissionen har redan godkänt ändringen, men för att den ska träda i kraft måste den publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, på alla EU:s officiella språk. Så det hänger faktiskt delvis på vilka översättningsresurser EU har just för tillfället. När detta är klart måste den svenska regeringen anmäla skattebefrielsen till EU, men eftersom det inte behövs någon respons på detta från EU så är det ett förfarande som bör kunna gå snabbt. Vi utgår ifrån att regeringen agerar så skyndsamt som möjligt i det här ärendet.

Skattebefrielsen för biogas började gälla den 1 januari 2021, och det är godkännandet för hela perioden fram till 2030 som nu ogiltigförklarats i tribunalen. Totalt handlar det enligt uppgifter från Energigas Sverige om skattebefrielse på tre miljarder kronor som beviljats av Skatteverket fram till i mars. En ordentlig summa som nu kan behöva betalas tillbaka om det vill sig illa.

Vad innebär detta för åkerier som har biogasfordon?
– Det är inte åkerierna som riskerar att bli återbetalningsskyldiga, men ett återbetalningskrav kan påverka åkerinäringen ändå eftersom det har en inverkan på biogasmarknaden. Därför är det viktigt att säkerställa att det inte blir några återkrav av redan beviljad skattebefrielse. Det skulle ge dåliga signaler till aktörer som vill satsa på biobränslen och det vill varken EU eller den svenska regeringen.

– Däremot innebär det här förstås ett stort problem för åkerier som har biogasfordon i trafik. Kostnadssmällen på omkring 4 kronor kilot måste tas av någon, och hur man löser det beror på avtal och vilken relation man har med sin kund, och hur biogasproducenterna agerar. Scania har nyligen gått ut och sagt att marknaden för nya biogaslastbilar stannat av helt och det finns även en risk att fordon som redan är i trafik används mindre till förmån för andra alternativ. De ökade kostnaderna är ett akut problem och det är viktigt för hela marknaden – åkerinäringen, bussbolag, kommuner och regioner, producenter av biodrivmedel, fordonstillverkare och transportköpare – att skattebefrielsen återinförs så snabbt som möjligt. 

 

Text: Mats Hellström
Foto: Istockphoto.com, Håkan Flank

Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 2 2023.

Ett återkrav på tidigare beviljad skattebefrielse skulle ge dåliga signaler till aktörer som vill satsa på biobränslen och det vill varken EU eller den svenska regeringen, säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.