Nya miljarder till omställningsstöd

Publicerad tors, 09/07/2023 - 16:47

På en presskonferens under onsdagen presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari regeringens nya satsningar på ökade omställningsstöd för bland annat tunga fordon och laddinfrastruktur. Det största stödet, Klimatklivet, ska successivt höjas från nuvarande 3,2 miljarder kronor per år till ca 5,7 miljarder 2026. Samtidigt avsätts nästan 1,5 miljarder kronor till särskilt stöd för inköp av lätta och tunga lastbilar och arbetsmaskiner.

Klimatklivet introducerades år 2015 och har hittills bidragit med nära 14 miljarder kronor till finansiering av företags, kommuners och andra organisationers klimatinvesteringar. Under 2022 var anslaget 2,8 miljarder kronor och för 2023 har 3,2 miljarder avsatts. På presskonferensen under onsdagen meddelade Romina Pourmokhtari att stödet nu ska utökas långsiktigt. Årets nivå ska höjas med 800 miljarder för 2024 för att därefter fortsätta att öka så att det ligger 2,1 miljarder över nuvarande nivån 2025 och hela 2,5 miljarder år 2026. Det innebär i så fall att stödet kommer att uppgå till 5,7 miljarder kronor för 2026 när den sista av de aviserade höjningarna trätt i kraft.

Klimatklivet är ett brett stöd som kan sökas för bland annat installation av laddinfrastruktur för tunga fordon, inköp av tunga elfordon och arbetsmaskiner samt investeringar i produktion av biogas.

Regeringen avsätter också stora summor som är riktade direkt till marknadsintroduktion av tunga eldrivna fordon och arbetsmaskiner. Här handlar det om en ökning med 992 miljoner kronor för 2024, 1 493 miljoner 2025 och mer än 2 miljarder för 2026 (exakt 2 023 miljoner kronor). Ett helt nytt stöd är det som gäller marknadsintroduktion av lätta ellastbilar, som kommer att gå från noll kronor till 450 miljoner 2024, 550 miljoner 2025 och 660 miljoner 2026.

Även stödet till laddinfrastruktur kommer att höjas under de tre kommande åren, från årets nivå på 1 miljard kronor, exakta nivåerna för varje år nämndes dock inte på presskonferensen.

– Det här paketet för det kommande året är en stabil grund för Sveriges fortsatta klimatarbete, summerade Romina Pourmokhtari.

Bland övriga klimatnyheter som ministern presenterade fanns ett utökat stöd till återställande av våtmarker och en skrotningspremie för den som skrotar en gammal fossildriven bil och i stället köper eller leasar en ny eldriven.

Klimatklivet hanteras av Naturvårdsverket och kan sökas under särskilda utlysningsperioder som inträffar flera gånger om året. Nästa ansökningsperiod är 18–29 september.

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, presenterade flera ökade omställningsstöd. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliter