Nya körkortsreglerna för 4,25 ton träder i kraft

Publicerad tors, 06/20/2024 - 09:16

Den 1 juli träder de nya reglerna om behörighet för lastbilar på 4,25 ton totalvikt i kraft. Ändringen innebär att det blir tillåtet att köra lastbilar på över 3,5, men högst 4,25 ton, med bara B-körkort under förutsättning att de drivs av alternativa bränslen och att en ansökan om undantag har blivit beviljad. Samtidigt har regeringen klubbat ett beslut om lättnader i kör- och vilotidsreglerna för vissa fordon och transporter.

Ett hinder i omställningen till fossilfritt är att el- eller gasdrift kan medföra en ökad vikt på en lättare lastbil som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Detta försvårar en snabb elektrifiering eftersom det dels råder brist på förare med C-körkort, dels innebär ökade kostnader att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort.  

– Bristen på förare med behörighet att köra tyngre elfordon utgör ett hinder för den gröna omställningen av transportbranschen. Med detta beslut där nya regler om försöksverksamhet kommer på plats redan den 1 juli underlättas elektrifieringen av godstransporter genom att fler förare får möjlighet att köra tyngre elfordon, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Den 1 juli påbörjas därför en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att deras förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. Även om körkortskravet lättas så omfattas dessa fordon, på grund av sin vikt, av de trafikregler som gäller för tunga lastbilar.     

Regeringen har också beslutat om en ytterligare förordningsändring som också träder i kraft 1 juli. Den gör det möjligt att genomföra godstransporter med fordon som uteslutande drivs med el, naturgas eller flytande gas och som väger upp till 7,5 ton inom en radie av 100 km från platsen där fordonet är stationerat, utan att omfattas av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Syftet är även i detta fall att införa ytterligare lättnader för gröna godstransporter.

Snart kan fler få möjlighet att köra lite tyngre fordon på sitt B-körkort. Men det krävs att arbetsgivaren ansöker om undantag från de vanliga reglerna. Foto: Iveco