Ny transportutbildning i Bipsgården

Publicerad tors, 10/08/2020 - 14:15

I augusti i år gick startskottet för den nya transportutbildningen på Jämtlands gymnasium i Bispgården. Utbildningen har startats för att svara upp till åkerinäringens behov av arbetskraft. På utbildningen finns idag 16 platser. 

Bispgården har valt att i första hand inrikta sig på rundvirkestransporter, men givetvis kan eleverna köra andra godsslag efter utbildningen också. Intresset har varit stort bland de sökande och söktrycket var högre än antalet platser som fanns till förfogande. 

Erika Östling som är förstelärare tycker att det är fantastiskt och jätteroligt att kommunen lyckats få till utbildningen där allt bygger på ett nära samarbete med den lokala åkerinäringen. 

- Skolan levererar och branschen möter upp, precis som det ska vara, säger Erika. 

Eleverna visar ett stort intresse för utbildningen, det är nästan problem att få hem eleverna, säger Torbjörn Durén som är fordonslärare. De väljer gärna att vara kvar efter skolan och skruva eller arbeta med körsimulatorn.

Ett av åkerierna som valt sig att engagera sig i utbildningen är Bispgårdens Åkeri AB. Utan deras stora hjälp hade det varit svårt att starta den här typen av utbildning. De hjälper till med att tillhandahålla utrustning och lokaler till eleverna. 

- Det roligt att få vara med och tillgodose ett behov som finns i branschen och skapa förutsättningar för att både ungdomarna kan stanna kvar på orten och att vi åkare kan få tag på arbetskraft och fortsätta utveckla våra företag, säger Tom Edström, ägare av Bispgårdens Åkeri. 

Projektet är ett lysande exempel på där kommunen och det lokala näringslivet tillsammans löser ett verkligt problem. Om man jobbar tillsammans går det att hitta lösningar.