Ny paket- och postterminal planeras i Norrköping

Publicerad tors, 06/10/2021 - 09:58

Postnord har planer på att utöka sin verksamhet i Norrköping med en ny terminal. Idag ligger Postnords lokaler vid Norra Promenaden i Norrköping, men i och med att paketvolymerna växer och framtida stadsutveckling påverkar dagens förutsättningar för post- och paketutdelning i Norrköping behövs en ny terminal.

I takt med att paketvolymerna växer behöver Postnord utöka terminalnätet i Sverige. Under de senaste åren har terminaler i Växjö, Örebro och Helsingborg etablerats. Nu är Norrköping näst på tur att få en toppmodern terminal som kan förse området med effektiv pakethantering och distribution. Terminalen planeras att stå klar under slutet av 2023 och kan komma att generera cirka 150 nya jobbtillfällen. 

– Det är viktigt för Postnord att ha en stark närvaro på centrala logistikorter i Norden och en etablering i Norrköping, som har en expansiv e-handelsmarknad, skapar bra förutsättningar för vår verksamhet. Tillväxten i e-handeln ställer krav på effektivare lokaler och leveranser med kortare ledtider. Det är därför oerhört glädjande att vi tillsammans med Norrköpings kommun kan säkerställa Postnords långsiktiga lokalbehov för vår kärnverksamhet, säger Mattias Hovinen Gråå, affärsutvecklare på Postnord Real Estate. 

Terminalen kommer att byggas på Händelö i Norrköping och markområdet omfattar 109 000 kvadratmeter och består av fastigheten Randmärket 1 samt del av Händelö 2:2. Ambitionen är att byggnaden ska miljöcertifieras och terminalen kommer att hantera paket-, styckegods- och distributionsverksamhet.

Så här kan Postnords nya paketterminal på Händelö i Norrköping komma att se ut.