Ny modell visar åtgärderna som hjälper i klimatomställningen

Publicerad mån, 11/16/2020 - 18:00

Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu har projektet Fossilfria transporter i norr i samarbete med LTU, Luleå tekniska universitet, tagit fram en energisystemmodell som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen. 

Nu under veckan ska kommunerna i Västerbotten delta i workshopar för att lära sig att använda den nya energisystemmodellen Times. Modellen är resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbottens projekt Fossilfria transporter i norr, Energikontor norr och Luleå tekniska universitet.

Times kan enklast beskrivas som en modell som sätter upp ett antal framtidsscenarier över energianvändning och utsläpp från transportsektorn i Västerbotten. Scenarierna omfattar både väg- och bantrafik, och de sträcker sig ända till 2050 för att visa på vikten av åtgärder som ”leder rätt” på längre sikt. Det handlar om bestående utsläppsminskningar som bidrar till klimatneutralitet år 2045.

Det är Jonas Forsberg och Anna Krook Riekkola, forskare vid LTU, som tagit fram scenarierna för både Västerbotten som helhet och för varje enskild kommun i länet. Syftet med modellen är att ge kommunerna ny kunskap om möjliga åtgärder och vilka effekter som åtgärderna kan ge i varje enskild kommun.

Om tio år ska utsläppen ska ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Scenarierna illustrerar att det är tekniskt möjligt att nå omfattande utsläppsminskningar, men det förutsätter omedelbara satsningar som drar åt samma håll, på alla nivåer och i alla delar av samhället. I detta spelar kommunernas agerande en stor roll – exempelvis genom en väl fungerande kollektivtrafik, främjande av gång och cykling, samt stöttning av önskvärda beteenden genom det lokala planmonopolet.