Ny marknadsplats för transporter lanserad

Publicerad ons, 10/27/2021 - 15:14

En ny digital tjänst som ska göra det möjigt för åkerier att effektivisera sina transportuppdrag har sett dagens ljus. Logic Link, som tjänsten och företaget bakom heter, har tidigare använts inom byggindustrin. Nu finns den tillgänglig gratis för Sveriges alla åkerier.

Digitala tjänster som ska effektivisera transportarbetet har poppat upp som svampar ur marken på senare tid. Och visst finns det behov av att skapa förutsättningar för smartare logistik. Logic Link konstaterar att åkerinäringen står inför en mängd utmaningar med låga marginaler, höga bränslepriser, en grön omställning som kräver investeringar och brist på förare. Logic Link är tänkt att vara den digitala transportbörs som alla kan ta del av och som synliggör de valmöjligheter som finns för att fylla sista flakmetern och undvika tomma laster.   
– Det som är mest unikt med Logic Link är att vi är en oberoende aktör. Det finns andra plattformar, men de är knutna till specifika aktörer. Vi menar att den stora nyttan kommer först när man kan samla alla aktörer på samma ställe, och vi är långsiktiga i vårt arbete med att komma dit, säger Mattias Nyberg, produktchef och en av grundarna av bolaget.

Han menar att Logic Link fokuserar på åkeriernas roll i systemet. När andra digitala aktörer aktivt och ibland agressivt marknadsför transporterna som ”billiga” mot transportköparna vill Logic Link i stället ha fokus på åkeriernas affärer.

– Har du mer jobb än du klarar av eller om transporten inte passar dig så kan du ge den till någon annan. Det är bättre både för ekonomin och miljön när man hjälps åt.

Inför lanseringen genomförde Logic Link en marknadsundersökning för att få bättre koll på hur samarbetet mellan åkerierna ser ut. Där anger 53 procent av de svarande att de redan idag både tar och ger uppdrag till andra aktörer. Något som visar att samarbete redan är mycket vanligt, och att tjänstens roll framför allt kan vara att effektivisera, förenkla och bredda samarbetet inom branschen.

Appen är gratis att ladda ner och använda för åkeriet. Den visar publika körningar på ett strukturerat sätt med sökfilter, bevakningar och pushnotiser. Via appen kan transportledare bjuda in aktörer som de normalt samarbetar med. En tidigare version har också använts inom byggindustrin av C3C Engineering och enligt Mattias Nybergs uppgifter har 100 000 ton returbetong hittills administrerats åt C3C Engineering via appen. Bolaget är också delägare i Logic Link.

– Vi tror inte att det här kommer att gå på en natt, men vi vill ge åkerierna förutsättningar att effektivisera sitt arbete och göra vardagen som transportledare lite mindre stressig genom att minska på mängden mejl och telefonsamtal. Vi kan göra skillnad genom att designa en produkt som folk vill ha, som har hög trovärdighet och ger synergier i hur man gör affärer med varandra. Det ska vara en win-win.

Logic Link-appen går att ladda ner via Apple App Store och Google Play Store.

Mattias Nyberg (t.v.) är produktchef och Linus Trulsson (t.h.) är teknisk chef på Logic Link.