Ny certifiering ska ge bättre transportutbildning

Publicerad fre, 11/10/2023 - 11:12

För att uppmuntra gymnasieskolorna att jobba aktivt med sin kvalitet lanserar fack och arbetsgivare nu en gemensam certifiering för transportutbildningen.
– Målet är att fler elever ska komma ut som säkra och anställningsbara förare, säger Lena Törnstrand på TYA.

Det finns redan idag ett djupgående samarbete mellan branschens parter och de 95 svenska gymnasieskolor som utbildar lastbilschaufförer, menar Tya. Certifierad Gymnasial Transportutbildning (CGT) blir därmed ett sätt att fördjupa den samverkan, och hjälpa skolorna att ytterligare utveckla kvaliteten i en bransch där utvecklingen går väldigt snabbt, med allt från eldrift till nya tekniska hjälpmedel.
– Det här är en möjlighet för skolorna att jobba mer systematiskt och strukturerat med sin kvalitet. Vi tror att det i förlängningen leder till att förstärka skolans attraktionskraft, både gentemot elever och lärare, men också höja kompetensnivån på skolan, säger Tyas projektledare Lena Törnstrand som blir kansliansvarig för CGT.

CGT blir enligt Tya transportbranschens motsvarighet till andra branschers collegesystem. Initiativtagare är Transportföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet, medan Tya kommer att fungera som utförare med ett eget kansli som genomför revisionen och certifieringen. Skolorna bedöms på ett antal kriterier, såsom ”Stärkt anställningsbarhet”, ”Säker och stimulerande lärmiljö” och ”Samverkan med branschen”.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är skolorna som ska göra jobbet och skapa förutsättningar för en bra utbildning, men med hjälp och stöd av branschen och CGT-gruppen. De skolor som tar chansen och använder systemet kommer se en ökad kvalitet, med fler elever som går ut skolan väl förberedda inför arbetslivet, säger Lena Törnstrand.

Caj Luoma är chef för Kompetensförsörjning på Transportföretagen, och har varit med i framtagandet av systemet. Han ser en stor potential i den nya certifieringen.
– Den blir en plattform där alla intressenter – skolan, branschen och politiken – kan samlas för att gemensamt bidra till skolans utveckling. Det skulle kunna innebära att skolan får ekonomiska resurser för inköp av ny teknik eller fortbildningsinsatser riktade till lärarkåren. För eleverna blir certifieringen en kvalitetsstämpel som ökar anställningsbarheten.

Så funkar CGT
Skolledningen skickar in en intresseanmälan som sedan hanteras av det regionala utbildningsrådet och CGT-kansliet. Om det finns förutsättningar för en certifiering bildar skolledningen en CGT-grupp. Gruppens uppgift är att utifrån olika kriterier analysera måluppfyllelse och identifiera aktiviteter som skapar strukturerat förbättringsarbete. När skolan når kriterierna blir den certifierad.

Förhoppningen med den nya certifieringen är att fler elever ska få en bättre utbildning. Foto: Tya