Nu är leveranserna i Malmös innerstad fossilfria

Publicerad tors, 10/15/2020 - 07:48

PostNord har under de senaste tio åren arbetat systematiskt med att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Logistiken har effektiviserats och fordonsflottan uppdateras löpande, med övergång till elfordon eller förnybara drivmedel som biogas, RME och HVO100. 

Med sikte på att PostNord ska bli helt fossilfritt 2030 blir nu företagets leveranser till Malmö innanför vallgravarna fossilfria. Malmös innerstad blir det andra området i Sverige efter Södermalm i Stockholm att ha fossilfria leveranser. 

- I Malmö har vi ett stort fokus på fossilfria leveranser och är stolta över det. Det gäller såklart även för PostNord som helhet, med den mängd paket som vi hanterar dagligen ska vi göra det ansvarsfullt. Tillgången till fossilfria drivmedel är en viktig nyckelfaktor för att kunna fortsätta skala upp våra fossilfria leveranser, säger Jan-Allan Eklund, terminalchef på Toftanäs logistikterminal. 

Från terminalen i Toftanäs transporteras paketen med lastbilar på biodrivmedel ner till brevbärarkontoret på Östergatan, för att sedan tas vidare med cykel ut till privatpersoner. Tre nya distributionsbilar ska också placeras här och tre tunga lastbilar kommer att trafikera södra Sverige, båda nyförvärv drivs på biogas. Projektet har testats under sommaren och rullade ut i full skala i början på september. Redan tidigare har boende i Malmös innerstad fått sina varubrev levererade med cykel, och nu kommer även de större paketen med pedalkraft. Projektet har varit framgångsrikt och planerna är att utöka området till Västra Hamnen, där leveranserna också utgår från Östergatan, och att kunna erbjuda mer precisa leveranstider till mottagarna. 

- I och med att vi länge cyklat ut till våra mottagare kändes det självklart att ta steget längre och göra hela leveransen fossilfri. Utmaningen var att hitta en passande cykel som klarar av mängden paket vi levererar kvällstid till våra mottagare, säger Jan-Allan Eklund. 

Kort om PostNords omställning till fossilfria alternativ:

  • PostNord använder biodrivmedel så långt som möjligt
  • Andelen förnybara bränslen för PostNord Sveriges egna och inköpta transporter var 31 procent 2019
  • 66 procent procent av brevförsändelserna skickas med tåg