Ntex genomför sjunde förvärvet på två år

Publicerad tors, 02/14/2019 - 18:32

Nu är det klart att Ntex förvärvar Göteborgsbaserade JEK Forwarding, ett speditionsföretag med fokus på sjö- och flygfrakt. Detta är Ntex tredje förvärv i år och det sjunde på två år och innebär att bolaget, genom förvärv och organisk tillväxt, under år 2020 kommer att omsätta 2,4 – 2,5 miljarder kronor. Det gör Ntex till Sveriges största privata speditör.

JEK Forwarding startade i Göteborg 2008. Företaget har 13 medarbetare och omsätter cirka 75 miljoner kronor per år. JEK Forwarding kommer att integreras i Ntex affärsområde Sjö och Flyg inom kort då samtliga medarbetare flyttar till Ntex huvudkontor i Göteborg. 


- JEK Forwarding är ett välrenommerat bolag med erfarna och kompetenta medarbetare som är speciellt duktiga på sjötransporter mellan Asien och Göteborg, något som jag vet att flera av våra befintliga kunder välkomnar att vi utvecklar, säger Ntex grundare och vd, Thomas Ström. Överhuvudtaget är sjö- och flygmarknader områden där vi ser en stor tillväxtpotential. Att vi blir fler medarbetare inom dessa områden betyder att vi kan erbjuda både befintliga och nya kunder ännu bättre lösningar framöver.

I samband med detta förändras Ntex organisation och Allan Nilsen tillträder den nya tjänsten som direktör för affärsområdet Sjö och Flyg.  Jerry Nilsson (Ntex) och Per Edward (JEK Forwarding) blir affärsområdeschefer för flyg respektive sjö.


- Detta gör att vi kan fokusera på respektive produkt och säkerställa vår ambition att växa ytterligare på marknaden inom samtliga produktområden, säger Thomas Ström.


Köpet av JEK Forwarding är Ntex sjunde företagsförvärv på två år. Den gemensamma omsättningen för dessa företag har varit 740 miljoner kronor och totalt har det inneburit att Ntex fått närmare 250 nya medarbetare.

Här följer år, företagsnamn, ort, omsättning och antal anställda:

2017H Ekbergs Spedition, Helsingborg, 60 miljoner kronor i omsättning och sju anställda.

2018


Ruba Logistics, Stockholm, 30 miljoner kronor i omsättning och en anställd.


Immingham Transport, Storbritannien, 130 miljoner kronor i omsättning och 100 anställda.


AR Forwarding, Stockholm, 30 miljoner kronor i omsättning och fem anställda.

2019


France Sped, Göteborg, 55 miljoner kronor i omsättning med sju anställda.


Fraktkompaniet, Göteborg, 360 miljoner kronor i omsättning och 100 anställda.


JEK Forwarding, Göteborg, 75 miljoner kronor i omsättning och 13 anställda.

Ntex är ett transport- och logistikföretag som tillhandahåller väg-, sjö- och flygtransporter samt terminalhantering på sina tre terminaler i Göteborg, Helsingborg och Gislaved. Företaget grundades i Göteborg 2003 och har sedan dess vuxit till närmare 300 anställda och omsätter idag 1,6 miljarder kronor per år. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Ntex har också agenter i ett antal europeiska länder.