Ntex förvärvar Fraktkompaniet

Publicerad mån, 11/04/2019 - 13:59

De två Göteborgsbaserade transport- och logistikföretagen blir ett när Ntex förvärvar Fraktkompaniet. Båda företagen tillhör den svenska branschens mest expansiva och sammanslagningen möjliggör en än starkare tillväxttakt.

Ntex Fraktkompaniet

Genom förvärvet ökar Ntex sin omsättning med cirka 360 miljoner kronor per år och välkomnar 100 nya medarbetare. Fraktkompaniet kommer att drivas som ett fristående dotterbolag under ledning av vd Anette Yngvesson.


- Att bli en del av Ntex är roligt och spännande på många sätt, säger Fraktkompaniets grundare och vd Anette Yngvesson. Dels stärker det vårt erbjudande, dels har vi möjlighet att åta oss större uppdrag. Det ger oss kraft att fortsätta vår tillväxtresa i ännu snabbare takt. 

Ntex och Fraktkompaniet är två expansiva bolag inom den svenska transportbranschen och har flera gemensamma nämnare. Båda företagen startade i Göteborg, är entreprenörsdrivna och har expanderat kraftigt, dock med olika tillväxtstrategier. Medan Ntex har vuxit genom organisk tillväxt och förvärv med ett internationellt fokus, har Fraktkompaniet vuxit organiskt med fokus på Sverige.


- Under de senaste åren har Ntex fått många förfrågningar från kunder om att även sköta deras inrikes transporter, säger Ntex vd och grundare Thomas Ström. I och med förvärvet av Fraktkompaniet kommer vi kunna tillfredsställa dessa kunder. Vår målsättning är att inom 3 – 4 år omsätta 1 miljard på inrikes transporter. Ntex och Fraktkompaniet känner varandra väl eftersom vi har samarbetat de senaste fem åren. Fraktkompaniet är ett mycket välskött bolag med gott renommé som har gjort sig känd som en smidig och ansvarstagande aktör med stort kundfokus. Våra värderingar och företagskulturer stämmer väl överens. Här finns alla förutsättningar för att ett plus ett ska bli tre.

Fraktkompaniet har haft en stadig tillväxt sedan starten 2006. Företaget har idag 100 medarbetare, omsätter cirka 360 miljoner kronor per år och finns i Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Malmö. Nu blir de alltså en del av det större transport- och logistikföretaget Ntex, även de med huvudkontor i Göteborg men med kontor i ytterligare åtta europeiska länder. I och med förvärvet har Ntex cirka 400 medarbetare och omsätter 1,9 miljarder kronor per år.

Förvärvet innebär att Fraktkompaniets ägare och vd, Anette Yngvesson, säljer samtliga aktier till Ntex.

Fraktkompaniet kommer fortsatt att drivas av Anette som ett fristående dotterbolag till Ntex.