Norrköping kraftsamlar på framtidens logistik

Publicerad ons, 11/06/2019 - 22:34

Nu är det klart att Slättö kommer att utveckla stora delar av det nya planerade hållbara logistikklustret i Östergötland tillsammans med Almroths och Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun bedriver ett intensivt arbete med en detaljplan vid Klinga trafikplats utmed E4, som möjliggör utbyggnad av Klinga Logistikpark strax söder om Norrköping. I första steget handlar det om närmare 100 000 kvadratmeter logistikfastigheter. 

Sedan tidigare pågår även miljardinvesteringar i Norrköping, som blir en av Östersjöns modernaste hamnar. Därutöver bidrar utvecklingen av tågtrafiken till kontinenten och andra infrastrukturinvesteringar, där Norrköping med sitt gynnsamma geografiska läge har förutsättningar att vara ett av Sveriges och Nordens främsta logistiklägen.
 

- Genom vår tillgång till hamn, järnväg, flygplats, motorväg och inte minst arbetskraft så har Norrköping oftast hamnat i topp gällande den ideala placeringen av logistikverksamhet, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun. Det som saknats har varit mark men i och med att Klinga nu är tillgängligt, kan vi tillsammans med Slättö och starka lokala aktörer som Almroths bilda ett kluster för hållbar och modern logistik.

Stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn framhåller att projektet genom Slättö tillförs en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och genomförande.


- Dessutom är det roligt med lokalt förankrat företag, säger han.

Fredrik Palm, projektledare för Klinga Logistikpark, konstaterar att Norrköping har ett mycket strategiskt logistikläge.

- Detta blir en av de bästa och mest intressanta etableringarna i Norden på många år, säger han. Vi har redan kontakt med flera intressanta hyresgäster. Det är spännande att se hur Norrköping nu realiserar ambitionen att bli ett av Nordens ledande logistikcenter och vi ser fram emot samarbetet.

Almroths räknar med ett stort rekryteringsbehov genom den nya planerade etableringen med många nyanställningar som konsekvens.
- Vi har sedan länge haft en stark tillväxt och har ett näst intill obegränsat behov av hållbara och moderna logistiklokaler, säger Carl Svensson, vd för Almroths som är Klingas första hyresgäst med en förhyrning om cirka 30 000 kvadratmeter. Allt fler inser Norrköpings unika och strategiska position för logistik.

Slättö vill växa inom logistiksegmentet och målet är att arbeta långsiktigt och hållbart.

- Vi ser med glädje fram emot etableringen i Norrköping och att få vara en del av logistikklustret, säger Slättös vd Johan Karlsson.  Det är en viktig etablering som följer vår uttalade strategi att växa inom logistiksegmentet.

Detaljplanen för fastigheten om drygt 22 hektar, del av fastigheten Borg 17:6, har nyligen passerat samråd och beräknas vinna laga kraft under det första halvåret 2020.