Nordberghs rullar ut biogasdrivna lastbilar

Publicerad mån, 04/15/2019 - 11:15

Just nu rullar Tommy Nordberghs Åkeri i Hjärnarp ut sina första tre av totalt nio biogasdrivna lastbilar som kommer att levereras till åkeriet under 2019.

Tommy Nordberghs Åkeri.

Ett av Sveriges större åkerier – Tommy Nordberghs Åkeri – gör nu en av de största investeringarna i Sverige, genom att transportera gods med nio lastbilsekipage som kör på flytande biogas (LBG).  Och nu i mitten av april sätter åkeriet de rew första biogasdrivna lastbilsekipagen i denna satsning i trafik.

De nio lastbilarna kommer successivt att levereras till åkeriet under 2019. Dessa fordon kommer att trafikera de större Europavägarna i Sverige i Tommy Nordberghs Åkeris och Tempcon Groups inrikes linjetrafik med lastbil.

Tommy Nordberghs Åkeri.

Miljökraven hos åkerier och logistikföretag är stora. Tommy Nordberghs Åkeri tar sitt ansvar med råge. 


- Vi har helt enkelt ett stort intresse för hållbar utveckling, säger Jonas Råstedt, vd i Tommy Nordberghs Åkeri till Svensk Åkeritidning.


Ett antal av de större livsmedelsföretagen och mejerierna är större kunder till Tommy Nordberghs Åkeri. Av det skälet är miljö och hållbarhet viktiga faktorer. 

Åkeriets moderna, välskötta och stilrena lastbilar trafikerar hela Sverige med tonvikt på landets södra och mellersta delar.

Flytande gasenergi är ett drivmedel som kan mätas med diesel när det kommer till räckvidd – och därför är det ett hållbart alternativ till tunga fjärrtransporter, det vill säga den typen av lastbilsfrakter som Tommy Nordberghs Åkeri till stor del utför.

Genom att ersätta olja och diesel med LNG kan utsläppen av koldioxid minska med 20 – 25 procent, eller upp till 95 procent vid enbart drift med flytande biogas. Utsläppen av kväevoxider minskar dessutom med 90 procent, samtidigt som utsläppen av svavel- och kväveoxider samt partiklar i princip försvinner helt.

Att tanka flytande biogas är egentligen inte konstigare än att tanka diesel – bara lite annorlunda. Tidsmässigt är det ingen skillnad att tanka flytande biogas jämfört med att tanka diesel. På grund av drivmedlets låga temperatur måste man dock vidta vissa försiktighetsåtgärder, till exempel använda handskar och glasvisir för ansiktet eller skyddsglasögon.

- Flytande biogas är en del av framtiden – det är vi övertygade om, säger Jonas Råstedt. Andra drivmedel kommer inte att räcka när vi vill erbjuda fossilfria och hållbara transporter åt våra kunder.


Att Jonas Råstedt och Tommy Nordberghs Åkeri har ett starkt hållbarhetsfokus framgår även med önskvärd tydlighet med tanke på att Jonas Råstedt under påskveckan är i Phoenix, USA, för att delta i presentationen av den vätgasdrivna lastbilen Nikola 3. 

- Vi har långt framskridna planer på att även testa vätgasdrivna lastbilar i framtiden, säger han. Troligtvis kommer vi att beställa vätgasdrivna fordon av Nikola Motors.

Tommy Nordbergh Åkeri, med Tempcon Group som huvudägare, är ett av Sveriges större åkerier som bedriver transporter och utför logistiktjänster av tempererat gods. 
Tommy Nordberghs Åkeri har för närvarande 170 lastbilsekipage och närmare 400 anställda.
Bolagets huvudkontor är beläget i Hjärnarp, med platskontor och terminaler i Mjölby, Mariestad och Västerås.