Nominera till Stora Åkeripriset 2020

Publicerad mån, 02/10/2020 - 16:10

Den 14 maj håller Sveriges Åkeriföretag sitt årsmöte i Västerås. På årsmötet sker även åkeribranschens egen Oscarsgala. Då utses nämligen vinnaren i Stora Åkeripriset 2020. Nomineringen är nu öppen och det är fritt för vem som helst att lämna förslag på goda föredömen inom svensk åkerinäring. 

Stora Åkeripriset

Det primära syftet med utmärkelsen, som är instiftad av Sveriges Åkeriföretag, är att lyfta fram föredömen och goda förebilder i åkeribranschen.

Som vinnare ser vi ett åkeriföretag som är medlem i Sveriges Åkeriföretag och som är anslutet, eller har påbörjat arbetet med att ansluta till uppdaterade Fair Transport, som representerar ett lönsamt och framgångsrikt företagande med en affärsmässig utveckling. 

VARFÖR DELAR VI UT STORA ÅKERIPRISET


Det primära syftet med utmärkelsen är att lyfta fram föredömen och goda förebilder i åkeribranschen.

KRITERIER
 
•    Bolaget ska ha en stabil ekonomi med god/tillfredsställande vinstmarginal och soliditet
•    Fordonspark och övrig för verksamheten betydelsefull utrustning ska vara i god ordning och åkeriet ska inte ha varit föremål för några allvarliga överträdelser för exempelvis kör- och vilotider eller överlaster
•    Åkeriföretaget ska följa lagar och förordningar kring löner, personal, trafiksäkerhet och arbetsmiljö
•    Innovationsförmåga och proaktivitet ska vara ledstjärna i verksamheten
•    Åkeriföretaget ska behandla medarbetare, kunder och leverantörer på ett respektfullt, humant och korrekt sätt, samt ha etablerat goda relationer med samhället som helhet
•    Det är ett plus om åkeriföretagaren är en naturlig samtalspart för politiker och myndighetsföreträdare på sina hemorter
•    Det är även ett plus om åkeriföretagaren har etablerat ett samarbete med yrkesförarutbildningar och andra för åkeribranschen relevanta skolor i sin hemregion
•    Åkeriföretaget ska även vara med i – eller ha påbörjat arbetet med att ansluta till uppdaterade Fair Transport.

ATT NOMINERA


Nomineringen är nu öppen och det är fritt för vem som helst att lämna förslag på goda föredömen inom svensk åkerinäring. Nominering sker genom att mejla nomineringar till Svensk Åkeritidnings chefredaktör Anders Karlsson på mejladress anders.karlsson@akeri.seSISTA NOMINERINGSDAG


Sista dag för att nominera åkeriföretag till Stora Åkeripriset 2020 är den 14 april.

JURY

I juryn i Stora Åkeripriset ingår Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson, styrelseledamöterna Ingrid Skoog Bengtsson, Andreas Lindström och David Östman, samt Svensk Åkeritidnings chefredaktör Anders Karlsson.VINNAREN


Prisutdelningen sker vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Västerås den 14 maj i år. Förutom den stora äran, premieras vinnaren med en pristavla/diplom. Vinnaren får även förfoga över en prissumma på 25 000 kronor som får lämnas som bidrag till valfri erkänd hjälporganisation.MARKNADSFÖRING


De tre slutgiltiga finalister presenteras i Svensk Åkeritidning nummer 6/2019 som kommer ut den 12 maj. Finalisterna presenteras även i Svensk Åkeritidnings och Sveriges Åkeriföretags digitala kanaler och i tidningens och organisationens Facebook-grupper. Vinnaren kommer självklart att lyftas fram i Sveriges Åkeriföretags och Svensk Åkeritidnings mediakanaler efter prisutdelningen.  
FÖRRA ÅRETS VINNARE
Förra året gick utmärkelsen Stora Åkeripriset 2019 till Forslunds Bulktransport i Gävle. Grattis igen!

Bilden ovan visar representanter från förra årets tre finalister vid prisutdelningen i samband med Sveriges Åkeriföretags Årsmöte 2019 i Skövde. Finalisterna var Emanuelssons Transport i Motala, Forslunds Bulktransport i Gävle och Widrikssons Åkeri i Stockholm.

Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning har även tidigare delat ut Stora Åkeripriset under åren 2009 – 2013. Bakgrunden var att Sveriges Åkeriföretag 2009 beslutade att lägga mer fokus på att både höja åkerinäringens anseende och att stärka organisationens medlemsföretag. Under perioden 2014 – 2017 har utmärkelsen varit vilande, men 2018 beslutade styrelsen i Sveriges Åkeriföretag att införa denna utmärkelse i ny skepnad.