Nelly överväger flytt av Falkenbergs-lager

Publicerad tors, 08/22/2019 - 14:47

Nelly har börjat utreda möjligheterna att stänga sitt lager i Falkenberg och flytta denna verksamhet närmare huvudkontoret i Borås. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre kundupplevelse, effektivare logistik, fortsatt tillväxt och ökad skalbarhet. 

För närvarande driver Nelly huvudsakligen logistiken från sitt lager i Falkenberg i delar av de lokaler som under stora delar av 1980- och 1990-talet utgjorde dåvarande Vin- och Spritcentralens anläggning. Nelly flyttade till denna anläggning – som sedermera fick namnet Kattegatt Center – 2012.

Möjligheterna för Nelly att driva logistikverksamheten i Falkenberg på sikt har påverkats av en ny stadsplan som innebär att området ska användas till bostäder i ett nytt bostadsområde med namnet Bacchus. Nelly har tidigare drivit sitt lager närmare huvudkontoret i Borås och det kan bli aktuellt igen.

Den 20 augusti inledde Nelly MBL-förhandlingar med facket. Inget formellt beslut har ännu fattats.


- Vi kan inte på sikt driva vårt lager vidare i nuvarande fastighet, säger Nellys vd Anna Ullman Sersé. Vi ser därför över hela vår logistik och kundupplevelse. Kundernas krav på snabba och enkla leveranser ökar och samtidigt finns det nya möjligheter med digitalisering och automatisering av lager. Vi beklagar att detta kan komma att minska behovet av anställda i Falkenberg från år 2021. Om vi flyttar lagret till annan ort så kommer vi erbjuda de anställda att följa med oss och till den nya orten.