Naturskyddsföreningen vill införa försäljningsförbud för fossila bränslen från 2030

Publicerad ons, 10/13/2021 - 09:41

Omställningen till ett fossilfritt samhälle måste gå snabbare och vara tydligare. Det borde även innebära ett förbud mot att sälja bensin och diesel och för industrin att använda fossil energi, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i en debattartikel som publicerats i Aftonbladet idag.

Johanna Sandahl konstaterar att vi ”befinner oss mitt i en klimatkris och de fossila utsläppen måste ner till noll. Förbud är en nödvändig åtgärd för att vända utvecklingen och ta oss ur vårt beroende av fossila bränslen”. Hon konstaterar också att de klimatmål och ekonomiska styrmedel som hittills dominerat inte räcker till.

Som förslag på när försäljnings- och användningsförbudet ska börja gälla föreslås år 2030. Ett årtal som Naturskyddsföreningen menar är inom möjlighetens gräns. Det vore inte heller första gången som ett förbud införs konstaterat Johanna Sandahl, såväl Finland som Frankrike och Nederländerna har drivit igenom lagar som förbjuder kolanvändning i energisektorn inom några år.

Johanna Sandahl menar att det finns legala möjligheter att införa ett förbud inom hela EU, men att Sverige kan gå före och genom ett förbud leda omställningen. På så vis kan vi påverka övriga EU och världen att sluta använda fossila bränslen.